Home

Lomikámen trojprstý

K jarním efemérám patří také lomikámen trojprstý. Tato nenápadná, jen několik centimetrů vysoká rostlinka s bílými květy a lepkavými, trojlaločnými listy, patří k původním druhům naší květeny. Jeho přirozeným prostředím jsou vápencové skály, stepi a písčiny lomikámen trojprstý, Saxifraga tridactylites) či dvouleté (S. adscendens) byliny s jednoduchou až silně větvenou lodyhou. Odění rostlin se obvykle skládá z jednoduchých a žláznatých chlupů. Některé druhy mají trsnatý až polštářovitý růst Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) má většinou trojzubé až trojlaločné listy. Druh je velmi nápadný a nelze ho v podstatě zaměnit s žádným naším jiným druhem. Cheb, hromada hlíny na konci dvou kusých kolejí u Vrázovy ulice (50°4'37.5″N, 12°23'0.5″E), 31 Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 3 - 15 cm vysoká, jednoletá bylina , lepkavě žláznatá; lodyha přímá, žláznatá, často načervenalá; kořen tenký, krátký; terofyt Listy: obvejčité až kopisťovité, trojzubé až trojlaločné;.. lomikámen trojprstý Saxifraga tridactylites L. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny » řád Saxifragales - lomikamenotvaré » čeleď Saxifragaceae - lomikamenovité » rod Saxifraga - lomikámen

Díl osmadvacátý: Lomikámen trojprstý

 1. lomikámen trojprstý. / 1. quer
 2. lomikámen trojprstý; NPR Krumlovsko-rokytenské slepence; PP Kočičí skála; C3 - ohrožené taxony; 3 Silně ohrožené rostliny; Lomikámen trojprstý
 3. Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí
 4. Z mnoha druhů skalniček je lomikámen jednou z nejoblíbenějších. Pořídit si ho může i ten, jehož zahrada je rovná a bez jediného kamene. A kdo nemá zahrádku žádnou, může mít lomikámen na balkoně v nádobě z umělého kamene či v truhlíku
 5. Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) lomikámen trojprstý v dalších vyhledávačích Seznam.cz Google Bing DuckDuckGo Yahoo Baidu.cn Yandex.r
 6. Saxifraga: lomikámen - z lat. saxum = hora, frango = lámu a) roste ve štěrbinách skal, b) nebo láme kameny v těle člověka - léčivá rostlina: lomikámen zrnatý proti kaménkům (Šmíd 2002

Lomikámen - Wikipedi

Lomikameny jsou drobné, nádherně kvetoucí skalničky. Daří se jim na skalkách, v nádobách kultivaci a některé druhy se pěstují i jako léčivky nebo pokojové rostliny. Pěstovat je tak může každý, ať má zahradu, balkon či jen parapet před oknem Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení

Lomikámen. Ilustrační foto. | Foto: Miloslava Nykodemová Přírodovědci zde našli ohrožený lomikámen trojprstý. Ten byl dosud známý jen z teplých oblastí, z písčitých a skalnatých lokalit. Hlavně z kamenolomů, jak napovídá název lomikámen.. Seznam zvlášt ě chrán ěných rostlin a živo čich ů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a krajiny, v platném zn ění Seznam zvlášt ě chrán ěných rostlin a živo čich ů (p řílohy II a III vyhlášky 395/1992 Sb. v platném zn ění) se zvýrazn ěním druh ů, které jsou předm ětem ochrany podle práv

lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites | Květena

Vyhláška č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin Syn.: Saxifraga opposififolia L. subsp. arcto-alpina Br.-Bl. in Hegi, Antiphylla oppositifolia (L.) Fourr., Evaiezoa oppositifolia (L.) Raf. Česká jména: lomikamen vstřícnolistý (Presl 1819, Sloboda 1852), lomikámen vstříčnolistý (Opiz 1852), lomikámen vstřícnolistý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002) Slovenská jména: lomikam vstřičnolistý (Reuss 1853), lomikameň. Na severozápadním svahu skalky se nachází jediná existující populace pomněnky úzkolisté na Pavlovských vrších. V lokalitě se nachází několik zvláště chráněných rostlin, jako jsou hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka vyšší, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, lomikámen trojprstý a zvonek boloňský čeština: ·rod vyšších dvouděložných rostlin··rod rostlin angličtina: saxifraga japonština: 雪の下, ユキノシタ němčina: Steinbrech m polština: skalnica ž ruština: камнеломка ž slovenština: lomikameň m španělština: saxifrag Na slunných stanovištích s mělkým půdním profilem se vyskytuje lomikámen trojprstý. Velké množství z druhů vyšších rostlin náleží ke zvláště chráněným, vzácným a ohroženým v regionu i v rámci České republiky. Na území se vyskytuje bohatá populace měkkýšů, hlavně zdobenky tečkované

Nejrozšířenější je lomikámen zrnatý, jemu je podobný lomikámen cibulkatý, nebo lomikámen trojprstý. Další jsou lomikámen trsnatý, lomikámen dlouholistý a lomikámen vždyživý. V Tatrách můžete zahlédnout i lomikámen okrouhlolistý, který má podobné léčivé účinky jako lomikámen zrnatý Lomikámen trojprstý - dle Červeného seznamu ČR zařazen mezi ohrožené druhy. V Podyjí se vyskytuje jen v extrémních polohách vápencových skal kolem Čížova a Lukova. Ojediněle byl nalezen na terasách na Hradišti u Znojma. Letos vykvetl poprvé trs lomikamene na skalce u silnice přímo před městskou bránou do Hardeggu Z dalších vzácnějších druhů se zde vyskytuje hořeček nahořklý (Gentianella amarella), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), modřenec chocholatý (Muscari comosum) a na písčinách paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)

(S. paniculata) a lomikámen trojprstý (S. tridactylites). Většina území je ovšem porostlá lesem. Na příkrých svazích nacházíme suťové javořiny ( Aceri-Carpinetum ), na povlovnějších svazích rovněž bučiny ( Fagion ) a dubohabřiny (svaz Carpinion , snad asociace Tilio-Betuletum ) Z dalších vzácnějších druhů se tu vyskytuje hořeček nahořklý (Gentianella amarella), vítod nahořklý (Polygala amarella), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), lomikámen trojprstý(Saxifraga tridactylites), modřenec chocholatý (Muscari comosum) a na písčinách paličkovec šedavý(Corynephorus canescens) Jedná se zejména o druhy skalních trávníků (především lomikámen trojprstý, hvězdnice chlumní nebo hořeček brvitý), z živočichů o pavouky chladnomilných sutí, okáče metlicového, ropuchu zelenou nebo výra velkého. Výzvy budoucnosti

Lomikámen trojprstý - Muzeum Che

Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites Lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia Mečík obecný - Gladiolus imbricatus Medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi Okrotice červená - Cephalanthera rubra Oman německý - Inula germanica Oměj jedhoj - Aconitum anthor Vyobrazení: pěchava vápnomilná, plevel okoličnatý, devaterník šedý, lomikámen trojprstý, osívka jarní, houba hvězdovka Pouzarova, penízek prorostlý. Aktivita: geomorfologické faktory, které místo formovaly a formují - výklad nad konkrétními prvky v krajině - v okolí zastávky vycházejí na povrch vápence, které se.

Kotýz je nejkrásnější na jaře. Skalní bloky jsou pokryté záplavou žlutých květů tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. Arduini), na skalních stepích rostou kostřava sivá (Festuca glauca), mochna písečná (Potentilla arenaria), tařinka horská (Alyssum montanum), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), skalník celokrajný. pěchava vápnomilná, plevel okoličnatý, devaterník šedý, lomikámen trojprstý, osívka jarní, houba hvězdovka Pouzarova, penízek prorostlý Zastávka 5: Nad koupalištěm. vyhlídka do kaňonu Dalejského potoka; tzv. klukovické koupaliště - geologická stavba, využití k rekreačním účelům v minulost Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites Čeleď: Saxifragaceae - lomikamenovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, Květena A-Z 15.04. 2020 11:1 Biologická olympiáda, 52. ročník, školní rok 2017-2018, kategorie C a D Seznam organismů 3 KRYTOSEMENNÉ DŘEVINY bez černý, brusnice borůvka, brusnice brusinka, buk lesní, citlivka stydlivá, dřišťá PP Malhostovická pecka - huseníkem ouškatým, chlupáčkem hadincovitým, tařinkou horskou a rozrazilem rozprostřeným, kručinka chlupatá, ostřice nízká, česnek chlumní, čistec přímý, lomikámen trojprstý a divizna knotkovitá

Byly nalezeny 4 druhy, které jsou zobrazeny na 1 straně.. lomikámen trojprstý. lomikámen vždyživ Na teorie o oteplování klimatu uvěřili botanici, kteří loni poprvé našli na Krnovsku velmi teplomilný lomikámen trojprstý. Teorii potvrzují i zastavené vleky v nižších polohách. Kliknutím zvětšíte. Barania kopa je kopec u Krnova, který leží na polské straně hranice. Po lyžařském vleku tady toho už moc nezůstalo

Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites L. Druhové jméno drobné, nanejvýš 18 cm vysoké jednoleté rostlinky (což je mezi lomikamenovitými vzácnost) upozorňuje na tvar trojzubých a trojlaločných listů. Bylina nevytváří žádné vytrvalé listové růžice ani polštáře. Její spodní listy, v době květu (od dubna. lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) SO okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) O plamének přímý (Clematis recta) O rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) SO sasanka lesní (Anemone sylvestris) O sněženka podsněžník. Rostou zde i typické skalničky - rozchodník ostrý a lomikámen trojprstý, který patří mezi ohrožené druhy ČR a je dokonce i chráněn zákonem. A podle všech dostupných informací by právě zde na vápencových skalkách měla růst i vratička měsíční

Roste tu například bílojetel německý, česnek žlutý, hadí mord šedý, hvězdnice zlatovlásek, kavyly Ivanův a vláskovitý, koniklec velkokvětý, kozinec vičencovitý, kuřička svazčitá, len tenkolistý, lomikámen trojprstý, kozinec dánský a růže malokvětá Saxifraga (Lomikámen): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Vegetace Hemrových skal má stepní charakter. Můžeme zde vzhledem k diabasovému minerálnímu podkladu nalézt např.česnek tuhý, nebo lomikámen trojprstý. Aby se uchránil stepní charakter Hemrových skal, jsou průběžně částečně redukovány křoviny, které mají tendenci skály osidlovat, a také invazní agresivní akát Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR C3 Ohrožené. Do této skupiny se zařazují taxony, které vykazují sice slabší, ale prokazatelný ústup, který se projevuje na území celého státu nebo alespoň v jeho části Předmět ochrany. Geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích severní části Moravského krasu s jeho jeskynními systémy (jeskyně Balcarka, Vintocké propasti, propadání Krasovského potoka a další), jakož i ochrana skalních a člověkem podmíněných lesostepních společenstev, vázaných na toto specifické prostředí

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) - NašeFlora

(1) Čemeřice kvetoucí na počátku března v rokli od Kurbrychtovy boudy k Malé Americe. Podle nálezové databáze se zde nalezla čemeřice vonná, zelená, černá (1942, Dostál) a smrdutá (1944, Domin) 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Změna: 105/1997 Sb. Změna: 200/1999 Sb. Změna: 85/2000 Sb. Změna: 190/2000 Sb. Změna: 116/2004 Sb. Změna: 381/2004 Sb. Změna: 573/2004 Sb., 574/2004 Sb Jsou to lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) a pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Směrem od východu zasahují až k Tišnovu některé druhy s těžištěm výskytu v Karpatech - ostřice chlupatá (Carex pilosa) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) , v. Lomikámen (Saxifraga) je rod vyšších dvouděložných rostlin z čeledi lomikamenovité (Saxifragaceae). 46 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! Bezplatná Lomikámen nádherný, Lomikámen nicí, Lomikámen trojprstý,.

Saxifraga tridactylites (lomikámen trojprstý) BioLib

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) Roztroušeně SO C3 Vegetace sukulentů a efemér Hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) Stovky jedinců x C3 Kodská stěna a skály nad Domášovem Sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) Odhadem desítky jedinců x C3 Suché trávníky především. celík zlatobýl, tařice skalní, lomikámen trojprstý, kosatec růz-nobarvý, skalník celokrajný nebo pavinec horský, ale také pozvolné zalesněné stráně s hlístníkem hnízdákem, bažan-kou vytrvalou i vejčitou nebo stinná úpatí, jejichž hlubokou půdu vyhledávají různé druhy kapradin, podbílek šupinatý lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) louka u zámečku Rendez-vous: kvete. 26.4.2018: svízelka piemontská (Cruciata pedemontana) louka u zámečku Rendez-vous: kvete. 26.4.2018: večernice smutná (Hesperis tristis) Dunajovické kopce: kvete. 24.4.2018: tařice skalní (Aurinia saxatilis) skály Pálavy: kvete. 23.4.2018: hrachor. Z chráněných druhů zde najde­me početnou populaci koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), vzácnější jsou len tenkolistý (Linum tenuifolium), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), z. klubkatý (Campanula glomerata), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), kavyl Ivanův (Stipa. Na Děvíně se projevuje inverze vegetačních stupňů, jde taky o významnou geologickou lokalitu. Rostou zde pěchavové trávníky, nejpočetnější populaci kosatce nízkého u nás, bělorozchodník skalní, lomikámen trojprstý. Žijí zde kobylka sága nebo osenice tmavá. GPS souřadnice. 48˚ 49` 0.11``N 16˚ 38` 25.22``

Stolová hora. Penzion Bory se nachází přímo pod stolovou horou.Stačí přejí přes vesnici a už stoupáte na vrchol. Přes Stolovou horu lze během dne přejít všechny vrcholy Pálavy a dojít až na hrad a vrch Děvín s překrásným výhledem na nádrž Nové Mlýny.. Stolová hora, též tabulová hora, je pojem z geologie či geomorfologie, kterým se označuje osamocená. Významně je na nich zastoupena chasmofytická vegetace kapradin a petrofytů. K významným petrofytům patří sleziník zelený (Asplenium viride), tařice skalní (Aurinia saxatilis), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a lomikámen trojprstý (S. tridactylites)

Saxifraga: lomikámen - z lat. saxum = hora, frango = lámu a) roste ve štěrbinách skal, b) nebo láme kameny v těle člověka - léčivá rostlina: lomikámen zrnatý proti kaménkům Saxifraga tridactylites - lomikámen trojprstý; Saxifraga umbrosa - lomikámen stinn. Jihočeské muzeum spravuje historické a kulturní sbírky jihočeského regionu. Sdružuje celkem 4 pobočky - hlavní budovu v novorenesančním slohu, Tvrz Žumberk u Nových Hradů, Muzeum koněspřežky a Památník Jana Žižky z Trocnova

Fotogalerie DF: lomikámen trojprstý 1 Garten

Cenný je lomikámen trojprstý, kozinec vičenicovitý, záraza síťnatá, mateřídouška časná nebo pryšec prutnatý. Mezi stromy převládá bříza bělokorá a habr obecný. Žije tu i teplomilná vřetenuška ligrusová a okáč voňavkový prodlou ~ená, len tenkolistý, lomikámen trojprstý, mod Yenec tenkokv tý, oman oko Kristovo, o ~anka horská, plamének p Yímý, sasanka lesní, sinokv t m kký, t Yemdava bílá, violka obojetná, zlatovlásek obecný, zvonek bolo Hský a z. sibi Yský Holý vrch u Hlinné Předmět ochrany: suché trávníky, vegetace skal a sutí, teplomilné a suchomilné křoviny se skalníkem, mezofilní louky, koniklec otevřený Lokalita je tvořena čedičovým masivem se dvěma vrcholy, na severní straně leží Holý vrch (574 m n. m.) a na jihu Hradiště (545 m n. m.)

Z 270 druhů cévnatých rostlin se na lokalitě nachází 12 zvláště chráněných. Jsou to hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka prodloužená, len tenkolistý, lomikámen trojprstý, šalvěj etioá, zvonek boloňský. Skalní štěrbiny východních stěn PP obývá tařice skalní Lomikámen trojprstý - dle Červeného seznamu ČR zařazen mezi ohrožené druhy. V Podyjí se vyskytuje jen v extrémních polohách vápencových skal kolem Čížova a Lukova. Ojediněle byl nalezen na terasách na Hradišti u Znojma. Letos vykvetl poprvé trs lomikamene na skalce u silnice přímo před městskou bránou do Hardeggu

Diskusní fórum: lomikámen trojprstý 1 Garten

Atlas: Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites, Aleš Zvára; 1366x2048px; 317kB Chráněné druhy živočichů a rostlin. Dle § 48 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, lze ty druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky a kulturně velmi významné, vyhlásit za zvláště chráněné lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites. lomikámen vstřícnolistý - Saxigraga oppositifolia. mečík obecný - Gladiolus imbricatus. medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi. okrotice červená - Cephalanthera rubra. oman německý - Inula germanica. oměj jedhoj - Aconitum anthora

Úvod - Lomikámen, z

Zkamen ělém zámku a v okolí, vyskytují se zde vzácné druhy jako lomikámen trojprstý ( Saxifraga tridactylites ), skalník celokrajný ( Cotoneaster integerrimus ), strdivka sedmihradská ( Melica transsilvanica ), pampeliška červenoplodá ( Taraxacum sect. Erythrosperma ), kost řava sivá ( Festuca pallens ), tolita. Přírodní památka Velký hájek o rozloze 2,56 ha se nachází mezi městem Šlapanice a obcí Bedřichovice v okrese Brno-venkov.Předmět ochrany: Remízek s teplomilnou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 230 do 265 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.12. 1984 (1984-12-22-neověřená kopie, Okresní národní výbor Brno-venkov) lomikámen trojprstý Saxifraga tridactylites L. lomikámen trsnatý křehký Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. Gmelin) D. A. Webb lomikámen trsnatý vlnatý Saxifraga rosacea subsp. steinmanii (Tausch) Holub lýkovec vonný Daphne cneorum L. máchelka pampeliškovitá Leontodon saxatilis Lamk. masnice vodní Tillaea aquatica L Atlas: A-Z LOMIKÁMEN 1 Kvetoucí byliny různých biotopů (lesní, hajní, luční, stepní, skalní, horské a vodní) na našem webu řadíme do této skupiny. Abecední seznam příspěvků publikovaných na Flora-cs.com

Lomikámen: skalnička nejen do skalky - Abecedazahrady

Hemrovy skály, pojmenované podle někdejšího majitele blízkého statku, tvoří asi 100 m dlouhý skalní hřeben táhnoucí se od Butovické planiny až k silnici pod Novou vsí Z dalších chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin jsou přítomny kozinec rakouský (Astragalus austriacus), devaterka poléhavá (Fumana procumbens), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kosatec nízký (Iris pumila), k. skalní písečný (I. humilis subsp. arenaria), sinokvět měkký (Jurinea mollis), lomikámen. Saxifraga tridactylites - lomikámen trojprstý. Najdete zde již více než 2000 druhů rostlin, hub a živočichů!-----Bílá místa biodiverzity. Pomozte zaplnit bílá místa biodiverzity v ČR!-----Pták roku 2020. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku. České mená: lomikamen roční (Presl 1819, Presl 1846), lomikamen skalní (Sloboda 1852), lomikámen roční (Opiz 1852), lomikámen tříprstý (Dostál 1950), lomikámen trojprstý (Dostál 1989.. Lomikámen book. Read reviews from world's largest community for readers. Goodreads helps you keep track of books you want to read Na skalách najdete netřesky, lomikámen trojprstý, a všude mnoho druhů stepních trav - stačí si jen sednout a budete se divit, kolik jich je. Skála vhodná k lezení se táhne na vrholu kopce, je dlouhá přibližně 500 metrů a vysoká do 20 metrů

Na Andělce a Čertovce bylo doposud nalezeno více než 250 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 48 případech o druhy významné: zvláště chráněné (8) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (40) lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) častý, dobrá vitalita skalní step ohrožený (O)* hlaváček jarní (Adonis vernalis) častý, dobrá vitalita suché stráně hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) častý, dobrá vitalita úzkolistý suchý trávník koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) několik desítek. Na skalních teráskách a ostrožnách, zejména ve střední části národního parku, roste například kriticky ohrožený mech ze seznamu Bernské úmluvy jehlancovka čtyřboká (Pyramidula tetragona) nebo silně ohrožený lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

Lomikámen – Wikipedie

Vegetace Hemrových skal má stepní charakter, Můžeme zde nalézt česnek tuhý (Allium strictum) vzhledem k diabasovému minerálnímu podkladu, nebo lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) Lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites aktuáln ě nezjiš ťováno C3 SO skalní stepi Plamének p římý - Clematis recta aktuáln ě nezjiš ťováno . Plán pé če o PP Jenerálka 2010 - 2024 . Plán pé če o PP Jenerálka 2010 - 2024 Lomikámen vždyživý SAXIFRAGA PANICULATA Mill . Ohrožení a ochrana: Lomikámen vždyživý patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), z hlediska ochrany podle zákona je řazen dokonce k silně ohroženým druhům (§2). Fotografováno od 20 ; Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci Jedná se o Lomikámen vždyživý montanum ), lomikámen trojprstý ( Saxifraga tridactylites ), okrotice bílá ( Cephalanthera damasonium ), kruštík modrofialový ( Epipactis purpurata ), net řeskovec výb ěžkatý ( Jovibarba globifera ), lilie zlatohlavá ( Lilium martagon ), židoviník n ěmecký ( Myricaria germanica ), vstava č mužský ( Orchis mascula ), drnavec. Saxifraga tridactylites L. - lomikámen trojprstý Centrum rozšíiení lomikámenu trojprstého se naléza v západní, stiední a jižní Evropè, na sever proniká až do jižní Skandinávie a na jih zasahuje do severní Afriky. Ostrúvkovité se vyskytuje v

Fotogalerie DF: lomikámen trojprstý 1 Profizahrada

jarní stepní terofyty - lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites; C3, §2), pomněnky drobnokvětá a chlumní ( Myosotis stricta a M. ramosissima ), rožce pětimužný a nízký ( Cerastium semidecandrum a C. pumilum , C3) a rozrazily rolní, jarní a časný ( Veronic přírodní dědictví miklulovska - Centrum ekologické výchovy Pálav Roste zde například lomikámen trojprstý, česnek tuhý, pěchava vápnomilná, rozrazil časný, koniklec luční český, mochna písečná, bělozářka liliovitá, mateřídouška, vlnice chlupatá, hvězdovka Pouzarova a další Květena přírodní rezervace Prokoé údolí Následující seznam uvádí soupis vyšších cévnatých rostlin zjištěných na území Prokoého údolí

Saxifraga tridactylites lomikámen trojprstý :: BOTANICKÁ

Lomikameny - Saxifraga sazenice sklade

 1. Waymarking.com is a way to mark unique locations on the planet and give them a voice. While GPS technology allows us to pinpoint any location on the planet, mark the location, and share it with others, Waymarking is the toolset for categorizing and adding unique information for that location
 2. lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) hlaváč fialový (Scabiosa columbaria) skřípina kořenující (Scirpus radicans) chmerek mnohoplodý (Scleranthus polycarpos) hadí mord španělský (Scorzonera hispanica
 3. (lomikámen trojprstý), Viola tricolor Viola saxatilis , (violka skalní), na vrcholu skal Ornithogalum (Gagea) bohemicum (křivatec český). V klid-nější tůni v potoce roste Ranunculus fluviatilis (lakušník vzplývavý). Nyní nám zbývá vystoupit strmou strání, projít vesnicí a jsme ve Hvěz-dě
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), křivatec český (Gagea bohemica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) a l. trojprstý (S.
 6. Z významnejsích rostlin ve stráni byly zjisteny: kosatec nízký, koniklec velkokvetý, pryskyrník ilyrský, lomikámen trojprstý, ctyri druhy kavylu, vítod vetsí, oman Kristovo oko, kozince, zvonky, chrpy a mnoho dalsích. Více se doctete na informacní tabuli, která se nachází na pocátecních souradnicích (Stage 1). K samotné kesi
 7. Lomikámen zrnatý. Lomikámen zrnatý -Saxifraga granulata. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Lomikámen zrnatý byl poprvé formálně popsána podle Linné v rámci svého původního popisu Saxifraga v Species.. Lomikámen zrnatý - Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) patří do čeledi Saxifragacea - lomikamenovité

Jsou to např.: hvězdnice alá (Aster alpinus) - Bořeň je jednou z 5 recentních lokalit v ČR (s nejbohatší populací druhu), dále hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční. Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) (T6.2A) Struktura složení. V porostech se uplatňují bazifilní, zejména vápnomilné druhy efemér (např General information about Saxifraga tridactylites (SXFTR) Name Language; rue-leaved saxifrage: English (GB) Dreifingersteinbrech: German: dreifingriger Steinbrec

SAXIFRAGA TRIDACTYLITES LKvětena České republiky - plané rostliny ČR | www

Lomikámen Saxifraga pěstování - ČESKÉSTAVBY

Časně jarní druhy západních Čech - Muzeum Che

 1. SAXIFRAGA TRIDACTYLITES L
 2. Obrázek - Saxifraga tridactylites (lomikámen trojprstý
 3. Saxifraga tridactylites - lomikámen trojprstý
RostlinstvoFlora - Hrad Templštejn Hrad TemplštejnSaxifraga paniculata | lomikámen vždyživý :: BOTANICKÁPřírodní rezervace Šibeničník - Chráněná území
 • Kam v zadaru s detmi.
 • Ambicare recenze.
 • Test závislosti na alkoholu.
 • Lípa mytologie.
 • Psí lázně praha.
 • Zrání skopového masa.
 • Jar nervák skladby.
 • Dite krouti rukama.
 • Sběratelé etiket.
 • Annie lennox why lyrics.
 • Zubní plak odstranění.
 • Odlety na korfu z prahy.
 • Stavba pergoly povolení 2019.
 • Slavnosti kuks.
 • Kurtny obi.
 • Návrh zahrady svépomocí.
 • Tonovani vlasu silver samponem.
 • Jak zrušit recenze na google.
 • Bolest po laparoskopii.
 • Masajové tekutiny.
 • Istanbul ceny.
 • Podstatná jména na d.
 • Epilepsie u psa video.
 • Nejlepsi nezname filmy.
 • Isabelle adjaniová filmy.
 • Baryton.
 • Látkový závěs do koupelny.
 • Mirai chci tančit texty.
 • Zubní zrcátko zvětšovací.
 • Jak vybrat společenské kalhoty.
 • Paralen sus.
 • Cointreau globus.
 • Nemůžu usnout bez partnera.
 • 37 tyden tehotenstvi poslicci.
 • Steven r mcqueen madison mcqueen.
 • Kopytem sem kopytem tam obsazení.
 • Microsoft word ke stažení zdarma 2016.
 • Jobs cy.
 • Věncovec květnatý pokojový jasmín.
 • Nunavut kanada.
 • Patka vlasy.