Home

Neobnovitelné zdroje referát

Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online] Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.Předpokládá se, že do roku 2050 globálně vzroste spotřeba těchto zdrojů. Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let, jsou. Mezi neobnovitelné zdroje patří i jaderná energie, protože zásoby štěpných materiálů jsou také neobnovitelné. Dle BP Statistical Rewiew 2011 existuje přes 860 ml. tun prokázaných uhelných zásob; tzn., že existuje dost uhlí, aby pokrylo spotřebu po asi 118 let při současném tempu těžby

Biomasy Biologicky rozložitelná část odpadu a zbytků Výhodou je relativně nízká cena, využití odpadu a dokončení cyklu CO2 Nevýhodou je nízká výhřevnost a nutnost skladování Neobnovitelné zdroje Uhlí Ropa Zemní plyn Jaderná energie (uran) Uhlí Černé - starší (z prvohor), nejkvalitnější obsahuje až 95% uhlíku. OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE Neobnovitelné p řírodní zdroje - jsou to p řírodní zdroje (fosilní paliva, rudy), které spot řebováváním zanikají. Obnovitelné p řírodní zdroje - jsou p řírodní zdroje, které mají schopnost se p ři postupném spotřebovávání částe čně nebo úpln Stanovení těchto dat je velmi důležité pro obnovitelné zdroje energie. Z přehledu vyplývá, že přibližně za 130let bude svět muset úplně pokrýt svou energetickou potřebu alternativními zdroji, ovšem začít s přechodem je třeba již v současné době Chybí: referát Neobnovitelné zdroje energie - Snižujeme. To je základní a charakteristický rozdíl mezi obnovitelnými zdroji energie. Definice obnovitelných zdrojů v českých zákonech. Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje. I když je geotermální energie obnovitelný zdroj energie tlak páry se v

Neobnovitelný zdroj energie - Wikipedi

Ropa a zemní plyn se těží už na všech dostupných nalezištích, uhlí a ropa má dojít v polovině 21. století a jsou to neobnovitelné zdroje. Teď bychom se měli zaměřit na získávání energie ze slunce, větru a vody Historie. Obnovitelné zdroje energie člověk využívá od pravěku. Populační růst civilizace však vedl k odlesňování krajiny, což zbrzdilo (a místy i zvrátilo) využívání fosilních paliv.Přibližně od 19. století přestaly být obnovitelné zdroje samy schopné pokrýt požadovanou spotřebu. Obava z vyčerpání zásob uhlí se objevuje v USA již roku 1873 Neobnoviteľné zdroje energie v energetike na Slovensku Podrobnosti Napísal: InfoWeby.sk Kategória: Referáty Uverejnené: 28. marec 2006 Návštevy: 2607 V roku 2002 bolo na Slovensku v jadrových elektrárňach vyrobených 53 % elektrickej energie, 30 % v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivo a zvyšných 17 % vo vodných.

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje primární energie, které se neustále obnovují a i při jejich využívání jsou buď okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici. K obnovitelných zdrojům energie (OZE) vhodných pro výrobu elektřiny v našich podmínkách zejména patří:. Ohrozí jadernou energetiku nedostatek jádra? Nejčastěji omílané tvrzení je, že jediný perspektivní zdroj energie je jádro.Jde o poněkud odvážné tvrzení u zdroje, který v současnosti pokrývá pouze kolem 5 % světové spotřeby energie, přičemž ekonomicky těžitelné zásoby jsou odhadovány na dobu 85 až 102 let při současné úrovni roční spotřeby ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Neobnovitelné zdroje energie. Jedná se o zdroje energie, které se obnovují velmi pomalu, a počítá se tedy s jejich vyčerpáním. Označují se mnohdy také jako klasické zdroje. Jedná se především o fosilní paliva, tedy uhlí, ropu, zemní plyn nebo i rašelinu. Do této skupiny zdrojů se řadí i jaderná energie Světelný zdroj. Světelný zdroj je zdroj elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek zhruba 380 - 780 nm, (360-800 nm), což je záření, které můžeme pozorovat lidským okem jako viditelné světlo.Zpravidla rozlišujeme světelné zdroje přírodní a zdroje umělé (člověkem vytvořené) Zdroje: internet, encyklopedie Halogenderiváty - freony, ozónová díra (Vypracuj referát na dané téma. Referát bude obsahovat pojmy ): Freony; Ozónová vrstva, ozónová díra; Montreálský protokol z roku 1987, doplňující dodatky (tzv. Londýnský a Kodaňský z roku 1992) Referát doplnit obrázkem vztahujícím se k danému tématu Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania.Ide o energetické toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebuvávané pobnovitelné zdroje energie mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. ppatří mezi ně: solární, větrná, vodní a geotermální energie, energie vln, příbojů,přílivu a biomasy

Referáty Referát: Obnoviteľné zdroje energie ~ Fyzika. Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod prevažne vo fosílnych palivách. V roku 20bolo na Slovensku v jadrových elektrárňach vyrobených elektrickej energie, v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivo a referát: Agroekosystém a ekosystém (Agroekosystém, Ekosystém) Většina průmyslových surovin jsou vyčerpatelné a neobnovitelné přírodní zdroje, zatímco zemědělské přírodní zdroje jsou převážně obnovitelné. Je tedy naděje, že zemědělství bude svou výrobu reprodukovat tak dlouho, dokud budou funkční. Geotermální zdroje se nacházejí v širokém spektrumu hlubin, od mělkých povrchních až více kilometrů hlubokých rezervoáru vroucí vody a páry která se může přivést na povrch a využit. V přírodě se geotermální energie nejčastěji objevuje ve formě sopek, pramenů vroucí vody a gejzíru Neobnovitelné přírodní zdroje dokáže člověk za určitou dobu úplně vytěžit. Jsou to omezené zásoby různých nerostných surovin. Nově už v zemské kůře nevznikají a jednou nám budou chybět. Proto je nutné, aby byly využívány co nejhospodárněji a šetřilo se s nimi i pro příští generace. Obnovitelné přírodní. O čem, nebo na jaké téma si mám připravit referát do ekologie na téma: - odpady, recyklace, třídění nebo - výroba energie, šetření energií, obnovitelné a neobnovitelné zdroje? Chtělo by to nějaké chytré nápady s něčím, co je třeba méně známé (to, že papír se dává do modrých popelnic, ví i dítě ve škole :-)).<br /><br />Děkuji za nápady :-)<br.

Zdroje poškozování životního prostředí Fosilní paliva (uhlí, ropa a zemní plyn - neobnovitelné zdroje energie) Odpady průmyslové výroby (velká energetická spotřeba, produkce řady vedlejších zbytků a odpadů, smog, problémy likvidace) Přidat referát. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha Profil ČEZ ČEZ, a. s. Skupina ČEZ Výrobní zdroje Vzdělávání a výzkum Nová energetika Udržitelný rozvoj Infocentra Kontakt . Pro média. Tiskové zprávy Multimedia Aktuality z jaderných elektráren Čísla a statistiky Ke stažení Kontakt pro média . Pro investory Neobnovitelné zdroje Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (§ 7 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) ZEMNÍ PLYN ROPA UHLÍ KOVY . referát na dané téma a představí ji ostatním spolužákům. Použitá literatur

referát. Neobnovitelné zdroje: - druhy neobnovitelných zdrojů, - původ neobnovitelných zdrojů, - naleziště neobnovitelných zdrojů, - zásoby neobnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje: 8 1.2 Základní fyzikální pojmy Stručný přehled fyzikálních pojmů, veličin a jednotek používaných v dalším textu neobnovitelné zdroje a omezuje zátěž životního prostředí Zvláštním případem recyklace je ZNOVUPOUŽITÍ (REUSE) - původní výrobek je vyčištěn a znovu použit (zálohovaná láhev Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání? Neobnovitelné zdroje energie - 0,00 % Těžba a zpracování ropy - 41,18 % Vznik ropy na naší planetě - 35,29 % Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie - 23,53 % Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací Jsou to neobnovitelné zdroje energie a obnovitelné zdroje energie. Mezi hlavní problém neobnovitelných zdrojů patří jejich vyčerpatelnost, ale také hlavně špatný dopad na životní prostředí. Například spalování uhlí je opravdu velkou zátěží a podílí se tak na stále se prohlubujícím problému globálního. Váš referát! Posílejte mi je na email zapik.mrtin@gmail.com dekuji. Odkazy. Zdroje poškozování životního prostředí Fosilní paliva (uhlí, ropa a zemní plyn - neobnovitelné zdroje energie) Odpady průmyslové výroby (velká energetická spotřeba, produkce řady vedlejších zbytků a odpadů, smog, problémy likvidace).

PŘ - zopakuj si Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje a Půdu, . Připrav si referát o jedné z těchto osobností - J. A. Komenský nebo Marie Terezie. Referát bude zpracovaný na list A4, bude obsahovat informace o životě a přínosu této osobnosti Co zdědí příští generace? Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, biomasa, odpad, recyklace odpadu, třídění odpadu. Udělování Nobelovy ceny, nositelé Nobelovy ceny v oblasti chemie. Za jaké činnosti je udělována Nobelova cena? Kdo z Čechů získal Nobelovu cenu? Sacharidy, které najdu v rostlinách, význam Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online]. Sluneční energie - referát - Seminárky, referáty, maturitní. Bohužel je toto zařízení zatím velmi nákladné

Kyselé deště - referát - Seminárky, referáty, maturitní. referát: Kyselé deště (Kyselé deště) Hlavními přirozenými zdroji kyselinotvorných plynů jsou emise ze sopek a biologické procesy, odehrávající se jak na souši, tak i v bažinách a oceánech.Účinky kyselé depozice byly nalezeny v ledovcovém ledu starém tisíce. Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak) : vypiš si jaké suroviny řadíme mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Týden 16. 11. -20. 11.zápisky . Energetické suroviny = paliva. str. 21 - přečíst a zapsat si. vypsat si všechny zástupce (tučně vytištěné i v rámečku) + z čeho vznikly + způsob těžby +využit

Přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, dopady na životní prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) mezipředmětové vztahy s chemií Skupinová práce, samostatná práce, referát, diskuz Neobnovitelné zdroje energie Ochrana přírody v ČR Ekologické katastrofy POKYNY K VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU biosférické rezervace UNESCO způsoby nakládání s odpadem (zneškodňování odpadů) třídění a recyklace skla třídění a recyklace papíru a nápojových kartonů 9.A 9.B zákon č. 114/1992 Sb., chráněné druhy ČR (vyhl Referát v PPT (uložit jako verze 1997 - 2003) nebo OpenOffice Impress. SOUHVĚZDÍ. 1. název česky, latinsky, anglicky, německy (slovy vysvětlit původ názvu) 2. obrázek souhvězdí. 3. pozice souhvězdí (kde je možno spatřit, se kterými souhvězdími sousedí

Jsou to neobnovitelné energetické zdroje. Budoucnost naší planety spatřují spíše v obnovitelných zdrojích, které jsou zároveň ekologicky čisté, např. sluneční, větrná a vodní energie a poměrně nově také geotermální (využívá vnitřní energie Země, např. na Islandu) Př: Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje - opakování, Půda - učebnice str. 23 - 24, DÚ: Test - Nerosty a horniny, najdeš na G.c. Půda - prostuduj učivo na str. 23 - 24, Opiš zápis do sešitu, napiš vlastní zápis - význam půdy, nakresli obrázek - vrstvy půdy; Prozkoumej vzorek půdy na zahradě a urči její druh

CH - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a ŽP Z, PŘ - globální problémy MKV - Multikulturalita, Kulturní diference ČJ - problémy lidské nesnášenlivosti ENV - Vztah člověka k prostředí Životní perspektivypřemýšlí a diskutuje o svých životních plánech a hledá cesty k jejich naplněn Jaké máme neobnovitelné zdroje energie? Jaké máme obnovitelné zdroje energie? 5.2.2015 - Téma Problémy životního prostřed Co je to bonton?, DDÚ: Vytvoř referát na téma Vandalismus. 4.12.2014 - Téma Menšinová kultura, vandalismus, str. 32-33,. půda a jiné neobnovitelné zdroje kapitál -finanční, hmotný - budovy, technologie, zařízení i nehmotný, např. informace práce výnos, náklady, tržby, příjmy, výdaje, cash flow, riziko - známé důsledky mého dnešního rozhodnutí, u nichž je známá pravděpodobnost, že nastanou (na rozdíl od nejistoty Mezi neobnovitelné zdroje patří minerály, ropa a plyn. Světové zásoby ropy jsou omezené, ale oceány sami jsou nevyčerpatelným zdrojem energie. V budoucnosti může energie získaná z přílivu nebo vln nahradit energii získanou z ropy, plyn, nebo uhlí

Zpracuj referát na téma Černobylská havárie. Patří jaderná energetika mezi obnovitelné nebo neobnovitelné zdroje energie? ÚKOL PRO STUDENTY obr. 2. ve světe ve 30 státech v provozu 432 jaderných reaktorů celková instalovaná kapacita 371 870 M Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání? Neobnovitelné zdroje energie - 0,00 %. Těžba a zpracování ropy - 41,18 %. Vznik ropy na naší planetě - 35,29 %. Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie - 23,53 % Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací

Zdroje poškozování životního prostředí Fosilní paliva (uhlí, ropa a zemní plyn - neobnovitelné zdroje energie) Odpady průmyslové výroby (velká energetická spotřeba, produkce řady vedlejších zbytků a odpadů, smog, problémy likvidace UHLÍ, ZEMNÍ PLYN Zemní plyn, uhlí a ropa se nazývají pevná, nebo též fosilní paliva, protože vznikly z pozůstatků dávno zemřelých živočichů a rostlin. Při spalování uvolňují en.. Žákovské referáty Člověk a příroda. Blanokřídlí: stáhnout: Brouci: stáhnout: Dvoukřídlí fotky: stáhnout: Dinosauř Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Práce bude na 14 dní. Zapátrejte v učebnici od str.28 a na internetu. Tento týden zpracuj úvod - co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje a jak se od sebe liší. Stačí stručně, pár řádků. Pak si vyber jeden ONOVITELNÝ ZDROJ a zpracuj, jak tento zdroj využíváme. Pracu

Neobnovitelné zdroje energie - Envir

Referát koroze. P - řada napětí kovů. UM 12, 15. LCv- Redoxní reakce. UM 14, 16. Listopad - Rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, zhodnotí jejich využívání z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. Vysvětlí pojem fosilní paliva,posoudí výhody a nevýhody používání jednotlivých druhů paliv. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou . Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z.

Jak to s neobnovitelnými zdroji vypadá? ekoblog

Vytvoř přehled druhů energie (výtvarné nebo schématické dílko), ve kterém se objeví tyto pojmy: mechanická, chemická, elektrická, en. záření, jaderná, zdroje energie, fosilní a jaderná paliva, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Pomoc naleznete v uč. str. 22-24. Vyfoť a pošli do konce týdne Lokalizace elektráren. Referát o dřevozpracujícím a papírenském průmyslu. Hutnictví, sklářský a keramický průmysl, polygrafický průmysl: výrobky a rozmístění ve světě. 23. 1. 2018. Energetika. Výroba a spotřeba elektrické energie ve světě. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a jejich využívání

Práce obsahuje referát na téma Severní část Evropy, popisuje obecnou přírodní charakteristiku této oblasti. Práce nejprve formou výpisků seznamuje s velmi stručnou historií elektráren a definuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Thajsko. Thajsko se představuje - Severní Thajsko, Jižní Thajsko Zajímavý referát do ekologie? O čem, nebo na jaké téma si mám připravit referát do ekologie na téma:- odpady, recyklace, tříděnínebo- výroba energie, šetření energií, obnovitelné a neobnovitelné zdroje?Chtělo by to nějaké chytré nápady s něčím, co je třeba méně známé (to, že papír se dává do modrých popelnic, ví i dítě ve škole :-)).Děkuji za nápady. Výstupy z projektu - jerdnotlivé referáty ve formátu Word i prezentace v powerpointu naleznete v přílohách tohoto článku a také ve 2. patře poblíž učebny chemie (zde nahradily prezentaci podzimního projektu VODA). tento článek je současně obsažen i na www.gymnp.cz v sekci Zprávy ze školy Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Zeměpis. Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (MartinaLepicova@seznam.cz) Vypracuj na samostatný papír A4 referát o krajském městě Ústí nad Labem např. významný průmysl, turistická místa, kultura, vysoká škola, zajímavosti apod..

2017-11-06 UČIVO - Neobnovitelné zdroje energie (3. část - jaderná energie), referát - jaderná energie 2017-11-01 UČIVO - Neobnovitelné zdroje energie (2. část - ropa, zemní plyn), referát - ropa, zemní plyn 2017-10-30 UČIVO - Neobnovitelné zdroje energie (1. část - uhlí), referát - uhl chránit naše neobnovitelné zdroje i pro další generace. Nadace dřevo pro život organizuje každoročně velké množství aktivit, kterými pomáhá posilovat zodpo - vědný přístup veřejnosti kživotnímu prostředí. K těmto aktivitám patří i vydání tohoto e-booku. Dřevo - obnovitelná surovina Les - udržitelný zdroj. a neobnovitelné zdroje energie − fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) − průmyslově vyráběná paliva UHLOVODÍKY - referát - exkurze • vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu • třídění informací podl Referát na téma Vyhodnocení energetických a ekonomických efektů zdrojů na biomasu je evv. mikroturbínách jsou vhodné pro zdroje s produkcí bioplynů či Faktor neobnovitelné primární energie fP,DH (primary resource energy factor) j

Kvalitní klimatizace: Obnovitelné zdroje energie referát

Práce ze zeměpisu pro 8.B na dobu od 18.5. - 29. 5. 2020 Zaměříme se na přírodní zdroje. Udělejte si do sešitu zápis a vypracujte referát o dané nerostné surovině. Vypracovaný referát mi pošlete na jar.glos@centrum.cz nebo na Bakaláře do 30 2018-11-15 UČIVO - Neobnovitelné zdroje energie (ropa, zemní plyn) 2018-11-13 UČIVO - Neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa), OPRAVNÉ PÍSEMKY (možnost opravit si špatné známky) 2018-11-08 2019-05-23 UČIVO - Zrcadla, referát.

Video: Uhlí a zemní plyn: referát

Uhlí, zemní plyn - Chemie - Referáty Odmaturu

 1. Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prost redk u projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakal a rskyc h studijn ch obor u se zam e ren m na spolupr aci s pra
 2. Charakteristika: Referát z makroekonomie si klade za cíl vymezit ekonomický růst vybraných zemí světa. Po vysvětlení samotného termínu ekonomický růst uvádí autor jeho zdroje. Poté objasňuje globální problémy a bariéry ekonomického růstu, které ho ovlivňují
 3. Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku doprava a životní prostředí z tematického okruhu lidské aktivity a problémy životního prostředí průřezového tématu Environmentální výchova do vyučování fyziky. V úvodu článku autor ve stručnosti seznamuje čtenáře s pojetím pojmu energie na základní škole a následně přechází k pojetí.
 4. Ročník: Vzdělávací obor - předmět: Učivo Výstupy Evaluace žáka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Klíčové kompetence (Dílčí kompetence
 5. Nerosty a horniny - vodiče, nevodiče, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje . Anglický jazyk (skupina B) Revision SB p. 14; slovíčka 1A, 1B, 1C, 1D Učivo v 6. týdnu (3.10. - 7.10.) V pátek 7.10. zkrácené vyučování do 10.45 - představení Pantomima pod lupou na 10.10. připravit referát o J.A.Komenském ; Anglický.
 6. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Světelné děje Vlastnosti světla - zdroje světla, rychlost světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce, zobrazení na rovinném a dutém zrcadle, zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou, rozklad bílého světla hranolem Elektrické obvody I Elektrická práce, elektrický výko

Obnovitelné zdroje energi

DOBROVOLNÝ REFERÁT - OCHRANA PŘÍRODY x. 11. Vyber si NP, CHKO nebo NPP - název, znak, logo - mapa, kde se oblast nachází - z jakého důvodu je chráněná - obrázky krajiny s popisem - obrázky chráněných organismů s popisem - zdroje . 8. vybrat jednu oblast vhodnou pro turistický ruch a představit ji spolužákům. E-mailem. referát zpracované otázky případová studie bakalářská práce diplomová práce k bakalářce ke státní zkoušce Neobnovitelné zdroje surovin: bakalářská práce: UP: 16.11.2008: 05.04.2006: 784x: Stavební spoření v Evropě. SUROVINOVÉ ZDROJE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Dělení. 1. NEVYČERPATELNÉ - Sluneční energie - Atmosféra - Hydrosféra - tepelná energie Země 2. VYČERPATELNÉ a. Obnovitelné - Pedosféra - Biosféra b. Neobnovitelné - Paliva - Rudy (železa, barevných kovů) - Nerudy (stavební materiály) Nerostné suroviny. 5. P ipravte krátký referát. 25 Ozna te správnost nebo nesprávnost uvedených tvrzení. 1. erstvé syrové ovoce a zelenina mají malý obsah tuku. S N 2. Udržení zdravé hmotnosti m žeme dosáhnout pouze stálou dietou. S N 3. Hamburgry, pomfrity a zákusky jsou nejlepší zdroje energie. S N 4 - neobnovitelné a ostatní zdroje energie. ENV: připravit krátkou zprávu, referát . výstižně a kultivovaně se dorozumívat a srozumitelně vyjadřovat i zapisovat své myšlenky. orientovat se ve schematických nákresech, mapách, grafech,symbolech a tabulkách, sám vytvářet názorný schematický nákres s popisem, graf nebo.

pokecik o vsem - Referáty - globální problémy lidstv

 1. Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje. Převážnou část mého profesního života řeším životní prostředí zejména z pohledu vodohospodářského. Za poslední čtyři roky jsem však začala intenzivněji vnímat životní prostředí také i z pohledu půdoochranářského. Vodu a půdu je třeba chápat jako jeden celek
 2. test - obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Anglický jazyk / splnit do 27. května (pondělí) Maty si nachystá svůj referát iglú na čtvrtek a v hodinách fyziky a výtvarné výchovy se pustíme do realizace. Vezměte si oblečení na ven, rukavice, čepice. Pokud má někdo možnost přinést plastovou přepravku, raději velkou.
 3. CHE 3. r. - Přírodní zdroje organických sloučenin (ropa, zemní plyn, uhlí) Energetická krize. EKL 4. r. - Výroba elektrické energie (obnovitelné a neobnovitelné zdroje), úspory energie v domácnosti-24-Úbytek orné půdy. EKL 4. r. - Půda. Lidská sídla (urbanizace) Doprava (výstavba dálnic) Nadměrný rybolov.

Obnovitelná energie - Wikipedi

 1. Transcript Prezentace - elektrárny NÁZEV ŠKOLY: Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou , Smetanova 123 AUTOR: Mgr. Hana Dvořáčková NÁZEV: VY_32_INOVACE_52_ELEKTRÁRNY TEMA: FYZIKA ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2598 ELEKTRÁRNY Seznámení s typy elektráren, schémata jednotlivých elektráren, procvičení ÚVOD Elektrárny vyrábějí elektrickou energii pro domy.
 2. Dalším negativním vlivem je obrovská spotřeba energie, která je v automobilovém průmyslu získávána spalováním fosilních paliv, která jsou podle trvale udržitelného rozvoje (TUR) řazena mezi neobnovitelné zdroje energie. Stále rostoucí počet automobilů má vliv zejména na kvalitu ovzduší
 3. Učebnice nakladatelství FRAUS Kapitola: Česko v Evropě Strana 70 Praktický úkol: - Vysvětlete změnu geografické (geopolitické) polohy na příkladu západního pohraničí (směrem k Německu) a východního pohraničí (ke Slovensku) v posledních 60. letech

Referát - odevzdejte referát/prezentaci knihy J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (pouze žák, který má knihu zadanou) Sloh - dopište a odevzdejte 2. kontrolní slohovou práci. ANJ Kha. WB - p. 56-57 - ex. 10: Přečtěte si článek The helicopter pilot + doplňte obě cvičení k textu referát životního prostředí Je tvořenou horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky proběhne videovýuka - téma: Zdroje energie (neobnovitelné) Německý jazyk. Učte se na test z celé lekce (slovní zásoba lekce, gramatika - slovesa müssen, können, rozkazovací způsob, 3. pád, překlad, popis domu nebo pokoje). Na test budeme procvičovat i ve videovýuce. Test - 10. 11

 • Uno.
 • Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu.
 • Bible program.
 • Šátkové nosítko kibi.
 • Píseň ledu a ohně pdf ulozto.
 • Kavárna jihlava.
 • Heureka stolní lampy.
 • Antonio vivaldi čtvero ročních období mp3.
 • Kelp jamieson.
 • Vzkaz v láhvi.
 • Práce na bora bora.
 • Regiojet vídeň letiště.
 • Gina lollobrigida milko skofic jr.
 • Bosshoss alec.
 • Marcipanova masle.
 • Penziony vysočina.
 • Zlatice maluch.
 • Neurol do letadla.
 • Muňa muňa nať.
 • Zdravé muffiny se špenátem.
 • Příznak přerušení.
 • Peugeot finance kalkulačka.
 • Rizika celiakie.
 • Long island recept.
 • Kral xii.
 • Lihoviny výroba.
 • Někdo na dovolenou.
 • Laserová epilace slevomat.
 • Miminko mi tlačí na močový měchýř.
 • Jpmorgan chase stock.
 • Hracky do vany bez otvoru.
 • Korg metronom.
 • Sosnový les.
 • Dmr kmitocty.
 • Developerská činnost živnost.
 • Vláčné čokoládové muffiny.
 • Optická otáčivost glukozy.
 • Hodnosti americké armády.
 • Kdy začaly dotykové telefony.
 • Ku klux klan logo.
 • Lukostřelba ostrava.