Home

Vstavač kukačka výskyt

vstavač kukačka prirodavysociny

Vstavač kukačka roste nebo spíše rostl v různých typech suchých trávníků a sušších mezofilních luk, na pastvinách a křovinatých stráních, obvykle na mělkých chudších půdách. Lokality ohrožuje obvyklé zarůstání dřevinami a vzrůstnými druhy trav jako následek ukončení tradičního hospodaření a plošné. Vstavač kukačka (Orchis morio) je podle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/92 Sb. i dle červeného seznamu označován jako silně ohrožený druh.Tato poměrně drobná, přesto však krásná orchidej z čeledi vstavačovitých se nevyhnula negativním zásahům v kulturní krajině. Následkem pak byl drastický pokles počtu lokalit, dříve jednoho z nejhojnějších druhů.

Vstavač kukačka (Orchis morio) V minulosti byl tento vstavač nejběžnější orchidejí v našich krajích, i jeho ještě nedávný název (vstavač obecný) tomu napovídá. Bohužel díky prasárnám zemědělců v minulosti, jsou nyní jeho stavy sotva na pouhých 10% jeho dřívějších stavů VÝSKYT V OBCÍCH KAPACITY NEMOCNIC. Sledujeme: Koronavirus na Boleslavsku. Vykvetl vzácný vstavač kukačka. 7.5.2020 /FOTOGALERIE/ Na pouhých dvou místech na Mladoboleslavsku se nachází silně ohrožený vstavač kukačka. Obě místa, kde lze rostlinu najít, jsou v bývalých vojenských prostorech. Jednu lokalitu u Milovic objevil. vstavač kukačka Orchis morio L. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Asparagales - chřestotvaré » čeleď Orchidaceae - vstavačovité » rod Orchis - vstavač

Vstavač kukačka (Orchis morio) / Sagittaria - sdružení pro

Dárky pro vaše nejbližší, designové předměty pro váš domov, hry a hračky pro vaše nejmenší. Skladem, rychle a spolehlivě Vstavač kukačka: Vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) - náš nejmenší vstavač, vysoký obvykle jen 8-25 cm, nižší, ale robustnější a s výrazně většími květy než vstavač osmahlý.Listy podlouhlé, špičaté, spodní do stran rozložené, lodyžní toulcovitě objímají lodyhu; lodyha přímá, nevětvená, zakončená nepříliš bohatým hroznem. Druhy. Druhem významným pro své léčivé účinky je vstavač obecný neboli vstavač kukačka (Orchis morio).Výskyt. Vstavače se vyskytují převážně v oblasti jižní Evropy a Blízkého východu, najdeme je ale i u nás v České republice Vstavač obecný (kukačka) Vstavač osmahl Výskyt této teplomilné lesostepní orchideje u Podmolí je doložen položkou v herbáři Moravského zemského muzea v Brně z roku 1921. Výskyt byl ověřen ještě v roce 1968, od té doby však jazýček nebyl v Podyjí spatřen. Jeho vymizení může souviset s úbytkem rozlohy. Vstavač kukačka - ORCHIS MORIO. Obec Rozseč nad Kunštátem Rozseč nad Kunštátem 106, 679 7

Vstavač kukačka (Orchis morio), po setmění NaturePhoto

 1. vstavač kukačka Orchis morio. Výška orchideje 8-20 cm. Doba květu duben-červen. Barva kvetů purpurové, bílé. Biotop orchideje louky, pastviny. Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň horský (montánní). Lokality na Slovensku na celém Slovensku. Výskyt Slovensko. Ohrožení orchideje zranitelný druh. Příčiny ohrožení likvidace biotopů.
 2. Další česká jména: vstavač kukačka, v. obecný, muďatka, žežhulka Na mnoha místech vytvářel tento druh orchideje celé louky. Necitlivé zásahy do krajiny většinu těchto míst doslova vymazaly z botanických map
 3. Vstavač kukačka je silně ohroženým druhem (C2) a stejná ochrana je jí udělena i ze zákona (§2). Kdysi patřil vsatavač kukačka k nejhojnějším našim vstavačům, které zdobily louky a pastviny svými drobnými květy. Naneštěstí pro tuto krásnou orchidej se změnou obdělávání pozemků a intenzifikací hnojení docílilo.

Vstavač kukačka (Orchis morio) Green Winged Orchid. Autor: Daniel Huml / www.DAH7.cz Referenční číslo: Vstavac-kukacka_IMG_9625_web Použitá fototechnika: Canon 5D Mk.II / Sigma 180/2,8 APO macro EX DG OS HSM Exif: ISO 200; čas 1/60 sec; clona 7,1; ohnisková vzdálenost (35mm EQ) 180 mm Datum a lokalita: 1.5.2018, ČR Klíčová slova: Vstavač, vstavač kukačka, Orchis morio, Green. Vstavač kukačka (Orchis morio) Green Winged Orchid. Autor: Daniel Huml / www.DAH7.cz Referenční číslo: Vstavac-kukacka_IMG_9622_web Použitá fototechnika: Canon 5D Mk.II / Sigma 180/2,8 APO macro EX DG OS HSM Exif: ISO 200; čas 1/100 sec; clona 7,1; ohnisková vzdálenost (35mm EQ) 180 mm Datum a lokalita: 1.5.2018, ČR Klíčová slova: Vstavač, vstavač kukačka, Orchis morio, Green. Vstavač kukačka. Sdílet. Aktuality Novinky Vstavač polní: Krásná květina, která neomrzí.

Vykvetl vzácný vstavač kukačka - Boleslavský dení

Orchis morio - vstavač kukačka. 6x - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu (generalista) 7x - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu (generalista). Vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.), je orchidej, která se v posledních desetiletích již minulého století, stala tak jako spousta jiných organismů, obětí drastických změn v naší krajině. Výsledkem všech těchto změn (některé budou krátce zmíněny později), byla celková devastace populací tohoto dnes již ojedinělého druhu, který se v Česku dochoval pouze. vstavač osmahlý Orchis ustulata. Výška orchideje 15-45 cm. Doba květu duben-srpen. Barva kvetů fialové. Biotop orchideje louky, pastviny, lesní okraje, krovinaté stráně, světlé listnaté lesy. Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský). Lokality na Slovensku na celém Slovensku. Výskyt Slovensk

Zvláště chráněné druhy. Mapování, monitoring a evidence výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů je jedním ze zásadních úkolů odborných pracovníků AOPK ČR. K tomuto tématu byla sestavena řada metodických příruček, které jsou dostupné v knihovně AOPK ČR.. V případech, kdy může dojít k ovlivnění jedinců zvláště chráněných druhů nebo k zásahu. Server Fotoaparát.cz je nejenom rádcem fotografa, ale také internetovým domovem jak pro fotografy amatéry, kteří se s fotoaparátem teprve seznamují, tak pro pokročilé uživatele či profesionály

PP Mechnáčky

Orchis morio (vstavač kukačka) BioLib

Z řady orchidejí je to například prstnatec Fuchsův pravý, prstnatec Fuchsův Soóův, vemeníček zelený, vstavač kukačka. Z dalších ohrožených druhů zde rostou mimo jiné vratička měsíční, hořeček žlutavý, mečík střechovitý nebo škarda ukousnutá. Dávejte si tedy pozor kde a jaké květiny trháte Co tu kvete: Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hořec brvitý (Gentianopsis. Správa Národního parku Podyjí Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 282 240 Fax.: +420 515 282 241 E-mail: info@nppodyji cz Podrobné kontakt Vstavač kukačka je drobná, přesto velice nápadná orchidej, dříve nazývaná i jako vstavač obecný, což napovídá, že v minulosti býval jednou z nejběžnějších a nejrozšířenější orchidejí českých luk. Pokračovat ve čten Přírodní památka Vstavačová louka o rozloze 0,88 ha se nachází Jihovýchodně od města Choceň na sever od železniční tarti směrem na Pardubice.Vlastní území leží v okrese Ústí nad Orlicí.Předmět ochrany: Vlhké louky s bohatým výskytem kosatce sibiřského, vstavače májového, kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin

vstavač obecný (kukačka) — Orchis morio — Příroda

 1. Kdysi hojný vstavač kukačka vyhynul kvůli změnám v obhospodařování krajiny na drtivé většině svých někdejších stanovišť. Proto je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1b), ve kategorii silně ohrožených je chráněn podle zákona (§2), podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES
 2. ulosti mezi velice hojné druhy našich orchidejí. Ze stejných důvodů dnes konstatujeme jeho kritický úbytek. Navíc, díky používání
 3. Nověji uváděného také jako rudohlávek kukačka (Anacamptis morio). Botanický název má vazbu na volání kukačky, nejvíc se ozývající právě v době květu vstavačů. Pokukují z nízké trávy fialovými nebo fialovo růžovými květy, ale najít se dají i jedinci mnohem světlejší, až úplně bílí (albinotičtí)
 4. Jedním z dokladů je i malá loučka zvaná Křižník nad údolím Svratky nad obcemi Ujčov a Dolní Čepí, na které roste celá řada velmi vzácných rostlin, zejména pak orchidejí. Mezi ty nejvýznamnější patří vstavač kukačka, vstavač osmahlý, vstavač vojenský, vemeník zelenavý či kruštík drobnolistý
 5. Krásné porosty pak sezóně tvoří vstavač kukačka (Orchis morio), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) nebo křivatec český (Gagea bohemica) a kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis). Za zmínku stojí také výskyt bodláku nicího (Carduus nutans), máčky ladní (Eryngium campestre) nebo vřesu obecného (Calluna vulgaris)
 6. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje např. vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec bezový a májový, pětiprstka žežulník pravá a horská, hlavinka horská, kruštík bahenní, hořeček žlutavý a brvitý
 7. Výskyt ohrožených orchidejovitých rostlin. Geologie, půdní poměry: (Gymnadenia conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kozinec dánský (Astragalus danicus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a

Vstavač obecný neboli kukačka je ohroženým druhem

 1. Negativem je i výskyt maliníku při okrajích lesa a v okolí objektu vysílače na nekosených plochách. vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý. Ze vzácných druhů motýlů zde byly zjištěny druhy typické pro bělokarpatské květnaté louky a to.
 2. Obzvláště vstavač kukačka stojí za případnou pozornost. A místní louky samozřejmě vyhledává řada druhů teplomilného hmyzu. Samotný konec srpna bohužel není úplně optimální ani pro vřetenušku ligrusovou ani pro modráska černoskvrnného, kteří se tu během léta vyskytují
 3. Proto se musí všechny pěstované rostliny sledovat a opylovat ručně, aby byla tvorba vanilkové tobolky jistá, a to, jak jistě chápete, je práce poměrně složitá. Orchideje z mírných pásem včetně těch našich jsou běžné pozemní rostliny, v Česku najdete původní druhy jako vstavač kukačka či střevíčník pantoflíček
 4. Autor a vlastník: Roland Baranovič Stránky sú aktualizované aj na základe informácií od pani dr. Ivony Kautmanovej, odborníčky na mykológiu zo Slovenského národného múzea. Príspevky v diskusiách a pod fotografiami sú názory užívateľov a správca stránky nemôže preberať akúkoľvek zodpovednosť za vyjadrenia užívateľov a diskutujúcich
 5. Plzeň - Vstavač obecný, Orchis morio, kukačka nebo prostě česká orchidej. Všechny názvy označují dříve běžnou rostlinu, jež z naší krajiny téměř vymizela a stala se silně ohroženou. V Plzeňském kraji se vstavače drží na asi sedmnácti lokalitách, jež už deset let sleduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
 6. ulého století, která dokladuje výskyt druhu u obce Blatnička a na které se píše dosti rozšířen
 7. Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační. Vstavač kukačka. Vstavač kukačka (Orchis morio) Vstavač mužský.

Ovšem nemám na mysli ptáka kukačku obecnou, ale divoce rostoucí orchidej s ornitologickým názvem vstavač kukačka (též vstavač obecný Orchis morio). Když jsem se dozvěděl o poměrně bohaté populaci u Dvořiska na Choceňsku, začal jsem spřádat plány, jak a kdy se tam vypravit Důvodem vyhlášení byl výskyt teplomilných a suchomilných druhů rostlin karpatského typu. dub letní. Na druhově pestrých travnatých stráních najdete např. následující druhy: vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač kukačka, prstnatec májový, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, zvonek klubkatý, zvonek. vstavač kukačka (Orchis morio) - PP Meziluží, Jivina, PP Oborská luka; všivec bahenní (Pedicularis palustris) - PR Žabakor, PR Podtrosecká údolí (U Podvyskeřského mlýna, rašeliniště Vidlák) rdest alý (Potamogeton alpinus) - PR Podtrosecká údolí (Želejovské údolí Botanika: Výskyt ohrožených druhů rostlin jako je prstnatec pleťový a májový, kruštík bahenní, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý (Z. Podešva, 15

PR Hutě

Lokalita má velmi vysokou druhovou diverzitou. Vyskytují se zde silně ohrožené druhy rostlin křivatec český (Gagea bohemica), vstavač kukačka (Orchis morio), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a živočichů - nap. ještěrka zelená (Lacerta viridis) a široké spektrum teplomilného hmyzu Další vzácnou orchidejí je vstavač kukačka, u kterého jsou dvě životaschopnější populace - v lokalitě Nepřejov a ve Velkém Skalníku, ojediněle se vyskytuje v PP Vršky-Díly, PP Ježůvka, v Jasenicích u Kozlovských, na Kulíšku, do konce 90. let několik jedinců kvetlo ještě v Malém Skalníku a v Hlubokém

translation and definition Vstavač kukačka, Czech-English Dictionary online. Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase Vstavač kukačka.Found in 0 ms. Translation memories are.. Vstavač obyčajný sa u nás nesmie zbierať, jeho výskyt je chránený na prevažnej časti územia S ohledem na potenciální výskyt hnědáska chrastavcového je vhodné posilovat populace čertkusu lučního vhodnou sečí, případně výsevem. Vstavač kukačka - Hořečková louka na Pile. Upolín nejvyšší - Hořečková louka na Pile. Hořec hořepník - Hořečková louka na Pile.

Vstavač polní: Krásná květina, která neomrzí Naše zahrad

Hojně rozšířen je vstavač kukačka (Orchis morio). Teplomilné druhy zastupuje penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), užanka lékařská (Cynoglossum officinale) a ovsíř pýřitý (Avenula pubescens). Z ostatních pak zasluhuje pozornost výskyt zběhovce lesního (Ajuga genevensis) Flóra: Výjimečně bohatá flóra je zastoupena druhy vykvétajícími v průběhu celého roku, zejména však v jarním a pozdně letním aspektu. Z jarních efemér jmenujme např. pochybek prodloužený (Androsace elongata) a rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii).Mezi jarní geofyty patří silně ohrožené druhy jako křivatec český (Gagea bohemica) a vstavač kukačka (Orchis morio) Vstavač obyčajný je trváca zelená bylina s guľatými hľuzami. Byľ má priamu, 8 - 40 cm, na báze so šupinami, listy kopijovité, kvety purpurovofialové v riedkom klase, stonku hranatú. Kvitne v máji až júni. Vykopávanie hľúz je u nás zakázané, rastliny sú chránené. Hľuzy obsahujú hlavne sliz, ktorý sa z nich izoluje Flóra. CHKO Bílé Karpaty leží z největší části ve 2 fytogeografických okresech, a to v Bílých Karpatech stepních, které jsou součástí fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, a v Bílých Karpatech lesních, které jsou součástí fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum K nejvýznamnějším druhům chráněných rostlin, které se na území rezervace vyskytují, patří vstavač kukačka (Orchis morio), masnice vodní (Tillaea aquatica), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), bublinatka prostřední (Utricularia intermedia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadilka obecná (Ophioglossum.

České orchideje, seznam druhů (63) NaturePhoto

Vřes obecný - výskyt v Krkonoších: suchá stanoviště (meze, lesní okraje, světlé lesy) často s mělkou půdou nebo na skalách, rašeliniště a vřesoviště. Od podhůří (zde řidčeji) až po arkto-alpínskou tundru na hřebenech; více o léčivých účincích. Vstavač osmahlý - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v submontánním stupni na několika místech jižního a. Nutný další výzkum.Prozatím zjištěn výskyt druhů jako hořeček brvitý, jetel alý, křivatec rolní, růže galská, pcháč bezlodyžný, z ptáků například strnad luční, křepelka polní apod. vstavač kukačka, divizna brunátná, modrásek hořcový, modrásek bělopásný, hnědásek kostkovaný, soumračník. Kromě hořečku tu (snad) ještě roste (prasata si hlízky umějí dobře najít) dnes už rovněž velmi vzácný vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Na další, velké louce je v květnu vidět více než tisícovka prstnatců májových (dříve rovněž vstavač) a velká populace všivce bahenníholikvidaci invazivních rostlin v. Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační

Komorní hůrka - Wikipedi

Vlastislav Vlačiha z Ústí nad Labem působí ve spolku Launensia, který od roku 1998 pečuje o významná území naší přírody a propaguje její ochranu na severozápadě Čech. Od té doby spolek urazil pořádný kus cesty a dnes se může pochlubit řadou úspěchů. Spolek se dále věnuje zejména výstavbě naučných stezek, instalaci informačních tabulí v chráněných. Květnavé a rašelinné louky. Floristicky velmi rozmanité květnaté a rašelinné louky či ostřicové porosty Třeboňska obsahují celou řadu druhů, které v celé střední Evropě mají jen několik málo izolovaných nalezišť, a které jsou ohroženy úplným vyhubením Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) Koncem minulého století je uveden v literatuře výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) z okolí Velemína u Milešovky. Tento výskyt je velmi nepravděpodobný. Kukačka obecná (Cuculus canorus) bývá na Milešovce hostem, sama nehnízdí a svá vejce podkládá pěstounům

Use a smartphone or GPS device to navigate to the provided coordinates, which will then lead you to one or more locations. Look for a regular hidden container. When you find it, write your name and date in the logbook. If you take something from the container, leave something in exchange. The terrain is 2 and difficulty is 2.5 (out of 5) Romantické duše tady najdou své v každém ročním období. Vždy se těšíme na květiny, které jsou pro jednotlivá roční období typické. Kvetou zde totiž vzácné a chráněné lilie, hořeček drsný Sturmův, lilie zlatohlavá a také divoké orchideje, vstavač obecný kukačka, prstnatec májový. Bohuslava Mayov Vstavač kukačka (Orchis morio) Silně ohrožený druh. Vytrvalá bylina s přímou lodyhou a růžovofialovými květy. V posledním desetiletí velmi rychle z krajiny mizí. V PP VD roste poblíž zastavení stezky č. 5 po obou stranách cesty na slunné louce poblíž pásu keřů. Vstavač mužský (Orchis mascula Vstavač kukačka je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu jako silně ohrožený druh naší květeny (C2), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky 395/1992 Sb. Chráněn je též mezinárodní úmluvou CITES

Vstavač kukačka (Anacamptis morio) nebo hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) jsou patrně již vymizelé. výskyt pcháče osetu (Cirsium arvense) nebo třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Louka se v rámci plánu péče pravidelně kosí, byť kosení probíhá v ne úplně vhodné době; naštěstí hořečky podle všeho. Na pouhých dvou místech na Mladoboleslavsku a v okolí se nachází silně ohrožený vstavač kukačka. Jeden z našich členů nedávno pořídit nádherné fotografie této vzácné rostliny, o které bychom se rádi podělili. Obě místa, kde lze rostlinu najít, jsou v bývalých vojenských prostorech vstavač osmahlý (Orchis ustulata) - vyhynulý (kdysi u Strakonic, u Slaníku a u Střely) zimozelen okolíkatý (Chimaphila umbellata) - vyhynulý (vrch Lipovice u Miloňovic; les Sro) Druhy silně ohrožené (C2) bahnička jednoplevá pravá (Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis) - Rovná†, Domanice

Dárky, designové předměty, hry a hračky e-shop Kukačka

prstnatec Fuchsův, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka nebo vstavač osmahlý. Z dalších druhů rostlin můžeme na loukách spatřit např. hadí jazyk obecný nebo hvozdík pyšný. Račí potok a řadu jeho drobných přítoků doprovází jasanovo-olšové luhy. Místní pestrá krajina je domove České středohoří má příznivé podmínky pro výskyt náročnějších druhů rostlin a živočichů, běžně žijících v teplých krajích, díky své přirozené uzavřené poloze ze severu a otevřené z jihu. Najdeme zde např. lilii zlatohlávek. vemeník dvoulistý, vstavač kukačka, vstavač osmahlý)..

Vstavač kukačka Naturfoto

Syn.: Aceras pyramidale (L.) Rchb. f., Anacamptis condensata C. Koch, Orchis pyramidalis L. Česká jména: vlenec piramidalný (Presl 1819), vlenec pyramidální (Opiz 1852), vstavač jehlanitý (Sloboda 1852), rudohlávek jehlanitý (Čelakovský 1879), rudohlávek jehlancovitý (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002) Slovenská jména: červenohlav ihlanovitý (Vlčko et al. 2003 Kvetou převážně od konce dubna do konce července. Jejich dlouhodobý výskyt je na většině lokalit podmíněn pravidelným kosením, některým druhům prospívá i extenzívní pastva. Mokřady. Vstavač osmahlý Vstavač nachový Prstnatec májový. Deset druhů je vázáno na prameniště, mokřady či rašeliniště

Československé orchideje: Rudohlávek kukačka (Anacamptis

Svaté Pole - mezofytní louky (početný vstavač kukačka) Kepelské mokřady - vrchoviště a podmáčené louky, výskyt kriticky. ohrožených druhů rostlin. Kokšín - smíšený listnatý porost s bohatou květenou. Kozelka - stolová hora vulkanického původu Poloha: Vrchol a svahy Jezerského vrchu (589 m n. m.) severovýchodně nad obcí Podštěly, asi 4 km západojihozápadně od Lubence, jižně od silnice E6 Karlovy Vary - Praha Mezi první, které krášlí začátek jara, jsou vstavač kukačka a prstnatec bezový. Právě vstavač kukačka byla v minulosti v hojném zastoupení, ale negativní lidská činnost výrazně zasáhla do produkce této krásné rostliny a z barevných koberců téměř zmizela z botanických map. To vedlo k jeho zákonné ochraně

Přírodní park - Oficiální stránky městyse Štěpánov nad

Zajímavostí je také vzácný výskyt prstnatce májového (Orchis majalis), tato orchidej se vyskytuje v okolí rybníka Židloch a kociánku dvoudomého (Antennaria dioica), který lze nalézt na Syenitových skalách u Pocoucova. Dříve relativně běžná orchidej vstavač kukačka. Orchis coriophora - Vstavač štěničný 0 V ČR vyhynulý druh. Orchis mascula - Vstavač mužský 1. 9 - Peklo, louka u Olešenky, Nové Město nad Metují . Orchis militaris - Vstavač vojenský 3 -PR Zbytka . Orchis morio - Vstavač kukačka 8 -PR U Mazurovy chalupy, Hradec Králové. Orchis pallens - Vstavač bledý 1 vstavač širolistý (Presl 1846), vstavač širokolistý, kukačka (Sloboda 1852), vstavač širokolistý (Opiz 1852), vstavač širolistý, kukačky (Čelakovský 1879), vstavač širolistý (Polívka 1912, Dostál 1950), prstnatec májový (Dostál 1989, Kubát 2002) Výskyt na Dobersku Přírodní památka Na Horách byla vyhlášena roku 1997. Leží v katastru obce Křešín (okres Příbram) na severozápadní okraji CHKO Brdy. Pod obcí protéká řeka Litavka, nad níž se východním směrem tyčí Plešivec a směrem.. K nejvýznamnějším druhům chráněných rostlin, které se na území rezervace vyskytují, patří vstavač kukačka (Orchis morio), masnice vodní (Tillaea aquatica), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), bublinatka prostřední (Utricularia intermedia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kapradiník bažinný (Thelypteris.

Vstavač, Orchis 1318 článků o nemocích, bylinách, vitaminec

NPR Jazevčí představuje pestrou mozaiku květnatých bělokarpatských luk s rozptýlenými solitérními stromy a lesíky. Nachází se v nadmořské výšce 340 až 475 m mezi Javorníkem a Suchovskými Mlýny. Území má 99 ha, do ochranného pásma je začleněno dalších 252 ha

Národní přírodní památka Slatinná louka u VelenkyPP GrunZa šumavskými orchidejemi I - Presspektrum
 • Je vodík nejrozšířenější prvek na zemi.
 • Řecko mušle.
 • Nestovice boli.
 • Airsoft m16 manual.
 • Třpytky na oči nyx.
 • Břevnovský klášter akce.
 • Trapézový plech nosný.
 • Gelová baterie 12v 20ah.
 • Porucha prostorového vidění.
 • Hněvkovského 30/65.
 • Razítka praha.
 • Jak vyrobit židli.
 • Centropen shark.
 • Ukolébavka akordy.
 • Dvoustrana lepici paska.
 • Lodí fjordy.
 • Klasické dorty.
 • Maltezak krizeny s jorkšírem.
 • Sběratelé etiket.
 • Suché bukové dřevo.
 • Veronica lodge.
 • Dětské kolo brzdy.
 • Metody sociální práce definice.
 • Lakovaná kůže péče.
 • Anatomie lidského těla pdf.
 • The legend of zelda: breath of the wild pc.
 • Podnebné pásy zvířata.
 • Winx club česky 3 série.
 • Visutá lanovka.
 • Dna komplikace.
 • Vřed u kočky.
 • Veršatyl cena.
 • Hokejový turnaj česká lípa 2018.
 • Klasické dorty.
 • Lehký tvarohový dort s ovocem.
 • Časopis melodie.
 • Havasu falls hike.
 • Ford explorer 2019.
 • Film o dianě.
 • Colchicum dispert recenze.
 • Jak napsat datum francouzsky.