Home

Diplomovaná porodní asistentka

Porodní asistentka NSP

 1. Porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, včetně péče o novorozence a ošetřovatelské péče o ženy na úseku gynekologie. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči
 2. To jsou absolventky střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997 nebo absolventky tříletého studia na vyšších zdravotnických školách v oboru diplomovaná porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku.
 3. Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnická odbornice. Stejně jako v jiných zemích Evroé unie i u nás samostatně pečuje o ženy se zdravým těhotenstvím, porodem a šestinedělím. S porodní asistentkou se můžete setkat v porodnici, v ordinaci gynekologa, v centrech porodních asistentek nebo vás může.
 4. Lucie Brázdová je diplomovaná porodní asistentka. Dálkově vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity. S Lékaři bez hranic pravidelně spolupracuje od roku 2012, kdy poprvé vyjela na misi do uprchlického tábora v Jižním Súdánu, kde vedla porodnici a školila zdravotnický personál
 5. Podle § 6 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních získává porodní asistentka odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru, tříletého studia v oborou diplomovaná porodní asistentka na vyšší zdravotnické škole (při.
 6. Vítám Vás.. na stránkách Nestátního zdravotnického zařízení, které poskytuje své služby především budoucím rodičům a zajišťuje tak komplexní péči porodní asistentky během těhotenství, porodu, šestinedělí a některé vybrané odborné zdravotnické výkony.. Zdravotnické zařízení bylo registrováno dne 1.12. 2000 pod č.j. 17/2000 odborem sociálních.
 7. ce úspěšně zvládnout nejen porod, ale také naučit se pečovat o dítě i o sebe sama

Lenka Brunová, DiS., Diplomovaná porodní asistentka, instruktorka psychomotorického vývoje dětí, instruktorka plavání dětí Kurzy a poradenství v těhotenství a mateřství, Českobrodská 52/4, Praha 9 ; lenka.ced@seznam.cz +420 603 985 006. Miroslava Markvartová. Život školy byl však poznamenán dalšími změnami. V roce 2006 naposledy absolvovaly studentky oboru diplomovaná dětská sestra, porodní asistentka, sestra pro psychiatrii a o rok dříve tolik potřebné sestry pro intenzivní péči. Od 1. 2. 2007 se ředitelem školy stal PhDr

Ordinace porodní asistentky Maternité je nestátní zdravotnické zařízení. Přejeme si, aby péče o maminku i miminko byla individuální a co nejlepší, proto náš tým Maternité tvoří registrovaná, diplomovaná porodní asistentka s praxí a registrovaná dětská sestra s praxí, která je certifikovaná laktační poradkyně Dobrý den, 19. rokem (od července 1999) pracuji jako porodní asistentka na Porodnicko-gynekologickém oddělení. Naše nemocnice je akciovou společností, hlavním akcionářem je kraj.Mám vystudovanou VOŠ - Diplomovaná porodní asistentka, jsem zařazena do 9. platové třídy.Na konci května ukončím bakalářské dálkové studium - Porodní asistence 2003-2006 Vyšší zdravotnická škola Brno, studijní obor Diplomovaná porodní asistentka, ukončeno absolutoriem 2006-2007 pracovala ve FN Brno na Gynekologicko- porodnickém oddělení 2007-2012 pracovala na Gynekologicko- porodnickém oddělení Nemocnice Znojm Diplomovaná porodní asistentka je tedy pouze absolventka VZŠ v oboru diplomovaná porodní asistenka. Na straně 5 a 6 je článek Spolupráce porodní asistentky (dříve ženské sestry) a dětské sestry při péči o novorozence. Zde hájí porodní asistentky své zájmy ve sporné oblasti, kterou je první ošetření novorozence

h) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. (2) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem. - vyšší odborná škola - diplomovaná porodní asistentka - škola vědomého rodičovství v Praze - kurz masáže dětí a kojenců pod vedením Jany Hašplové - masér pro sportovní a rekondiční masáže - instruktor pro rodinná centra a mikroškolky - instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj batolat a dětí předškolního věku - instruktor. studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm g) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. Jestliže tedy spadáte pod některý zvýše uvedených případů - nemám kdispozici podrobnější údaje o Vašem studiu, ale dovozuji, že byste.

Obor Diplomovaná porodní asistentka - 5341N003 (53-41-N/003) Druh studia: Vyšší odborné vzdělán. Jmenuji se Martina Hrouzová, jsem porodní asistentka a členka Unie porodních asistentek (UN IPA). V současné době na rodičovské dovolené. Díky práci ve fakultní nemocnici, věku a také vlastnímu porodu jsem změnila svůj pohled na západní medicínu a tím i na těhotenství a porod Vyšší zdravotnická škola Zlín, obor Diplomovaná porodní asistentka Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, bakalářské studium v oboru Porodní asistentka Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, navazujicí magisterské studium v oboru Komunitní péče v porodní asistenc diplomovaná porodní asistentka s datem zapoetí studia nejpozději v roce 2003/2004) - porodní asistentka (toto povolání lze získat absolvováním nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studia v oboru porodní asistentka, dále . 1

Lucie Brázdová | Lékaři bez hranic

Kdo je porodní asistentka a jak se stát porodní

 1. Kdo je porodní asistentka a jak se stát porodní asistentkou? Dle české právní úpravy, tj. § 5 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských.
 2. b) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, c) střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve.
 3. Jsem soukromá, registrovaná, diplomovaná porodní asistentka s praxí na porodním sále, oddělení šestinedělí, gynekologickém oddělení i v gynekologické ambulanci. V roce 2014 jsem získala oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení - ambulance porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody
 4. Pečují o Vás. MUDr. Kateřina Čandrlová-Hovorková - Absolventka lékařské fakulty MU Brno 2010, tentýž rok nástup na gyn.-por. oddělení nemocnice Boskovice. Atestaci v oboru gynekologie a porodnictvní získala v roce 2016. Sestra: Dáša Kotoučková - registrovaná porodní asistentka
 5. Diplomovaná porodní asistentka pro Rakousko a EU, Vídeň 1996 Pomaturitní specializační studium Ošetřovatelská péče v patologických stavech gynekologie a porodnictví, IDV PZ Brno 1998 Kurz v rehabilitačním ošetřování pro porodní asistentky, IDV PZ Brno 199

Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná porodní asistentka Diplomovaný zdravotnický záchranář VOŠ a SPŠ grafická, Praha 1, www.graficka-praha.cz, zřizuje: kraj, ZTP Grafický design a realizace tiskovin VOŠ loutkářského umění s.r.o., Praha 1, soukromník Loutkářské uměn PO. MUDr. JIŘÍ POUSTKA. 7:oo - 15:oo. ÚT. MUDr. JIŘÍ POUSTKA. 7:oo - 15:oo. ST. MUDr. JIŘÍ POUSTKA. 7:oo - 18:oo. ČT. MUDr. JIŘÍ POUSTKA. 7:oo - 15:oo. P Náš tým. MUDr. Roman Červinka - lékař. Petra Kučerová - ženská sestra. Klára Ohnoutková, Dis. - diplomovaná porodní asistentka tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním.

Diplomovaná porodní asistentka / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. -- [1. vyd.]. -- Praha : Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, 1996. -- 92 s Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7 - studium v bakalářských zdravotnických oborech. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář g) tříleté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004: Pracovní činnosti: Za výkon povolání se považuje poskytování ošetřovatelské péče Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Jihlava Střední zdarvotnická škola Vyšší zdravotnická škola Obor všeobecná sestra diplomovaná všeobecná sestra diplomovaná porodní asistentka zdravotnický asisten c) vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka

Kdo je porodní asistentka - UNIPA - Unie porodních asistente

 1. Diplomovaná porodní asistentka, Albertova 3983, 76701 Kroměříž. Samostat.zař.nelékaře-návš.služ.sestry Diplomovaná porodní asistentka (IČO: 75116961), Albertova 3983, 76701 Kroměříž - zdravotnické zařízení s oddělením gynekologie s typem ambulance. Zřizovatelem je Fyzická osoba
 2. Diplomovaná porodní asistentka. Zdeňka Řezníčková, DiS. Průvodkyně těhotenstvím, porodem, šestinedělím a obdobím kojení . Moje služby. Kurz pro těhotné - skupinový - individuální. Hlavní témata: Těhotenské obtíže. Životospráva v těhotenství.
 3. Diplomovaná dentální hygienistka; Diplomovaná dětská sestra; Diplomovaná dietní sestra; Diplomovaná porodní asistentka; Diplomovaná sestra pro intenzivní péči; Diplomovaná sestra pro psychiatrii; Diplomovaná všeobecná sestra; Diplomovaný asistent hygienické služby; Diplomovaný ergoterapeut; Diplomovaný farmaceutický asisten
 4. Diplomovaná porodní asistentka Gest - centrum reprodukční medicíny. 4/2005 - 8/2009 4 roky 5 měsíc.

Lucie Brázdová Lékaři bez hrani

Maturita je zkouška zakončující úplné středoškolské vzdělání (3. stupeň v mezinárodní klasifikaci ISCED) v různých evroých zemích včetně České republiky.Zkouška musí být žáky ve věku 17 až 20 let složena jako podmínka pro vstup do terciálního (vysokoškolského) vzdělávání.V některých státech není maturita vázána na formální ukončení studia. Po ukončení Vyšší zdravotnické školy ve Zlíně v roce 2004 v oboru Diplomovaná porodní asistentka jsem byla zaměstnaná v IN Boskovice a.s., od roku 2005 ve FN Brno na Gynekologicko - porodnickém oddělení (porodní sál, rizikové těhotenství, oddělení šestinedělí, IVF oddělení, pooperační oddělení) Zdravotní sestra, porodní aistentka 2003 - 2006 VOŠ Jihlava - diplomovaná porodní asistentka 2007 - doposud - por. asistentka gyn. por. oddělení Nemocnice Třebí Jsem diplomovaná porodní asistentka, laktační poradce a maminka 3 dětí. V letech 2002 až 2013 jsem pracovala v porodnici ve Vrchlabí. Mezi tím jsem se podívala i do porodnice v Trutnově. V porodnici Jičín jsem byla od r. 2012 až do konce června 2020 a teď pracuji v porodnici Nymburk na 0,5 úvazek

Markéta Seifertová, DiS

Platová třída u porodních asistentek - Zdraví

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5, Duškova 7 otevírá v akademickém roce 2021/2022 ve studijním programu . VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**) PORODNÍ ASISTENCE (prezenční forma) ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**) dle nových akreditací pro akademický rok 2020/2021 dochází k přechodu ze. Porodní asistentka. Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku Střední zdravotnická škola V tomto školním roce máme otevřeno 10 tříd denního studia a 2 třídy dálkové formy vzdělávání Vyšší odborná škola zdravotnická V tomto školním roce studují studenti ve třech skupinách. Přihlašte se ke studiu Záleží nám na Vašem vzdělání Více než 21 interních pedagogů a více než 22 externích odborníků z praxe diplomovaná porodní asistentka v obou ordinacích Brno a Velké Bílovice Balíček SMART zahrnuje on-line objednávání a e-konzultace s lékařem mimo ordinační dobu odborný komentář k výsledkům laboratorních vyšetření zpracování Vámi zaslaných lékařských zprávy z jiných zadravotnických zařízen Diplomovaná porodní asistentka . Charakteristika oboru Profil absolventa Učební plán . Vyšší odborné studium.

Lenka Martolosová - soukromá porodní asistentka

Petra Kratochvílová, diplomovaná porodní asistentka Stračovská Lhota 52 503 15 Nechanice mobil: +420 774 691 333 email: predporodni.kurz@seznam.cz. Další údaje: Nejsem plátcem DPH, nejsem registrovaná k elektronické evidenci tržeb EET. IČO: 87602997 ZIČ: 61970000. Banka: Fio Banka a.s., IČ 61858374 Bankovní účet: 2900112744/201 Ošetřovatelství v oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka 1. 9. 2005 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická Zlín - nový název naší školy 2005/06 ukončeno vzdělávání v oborech vyššího studia Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaná všeobecn Pro předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení: dosažené vzdělání v některém z uvedených oborů - lékař, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra.

Porodní asistentka. Olga Fojtíková DiS. V roce 2003 jsem ukončila Vyšší zdravotnickou školu v Praze, obor Diplomovaná porodní asistentka. Vlastním osvědčení k výkonu porodní asistentky bez odborného dohledu. Absolvovala jsem řadu certifikovaných kurzů a konferencí Diplomovaná porodní asistentka FN Motol Podívejte se na úplný profil uživatele Jana Zjistěte, koho společně znáte Nechte se představit Kontaktujte uživatele Jana Zaregistrujte se a zobrazte si úplný profil Lidé si také prohlédli Mgr. Karla Bukvová. Jsem všeobecná sestra a diplomovaná porodní asistentka, v obou oborech jsem držitelkou osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. 6 let pracuji v krajské nemocnici na novorozeneckém oddělení, kde jsem zařazena do 8. platové třídy

Předporodní příprava Cvičení pro těhotné

Stálo za tím dvouleté úsilí, ale podařilo se: Jihlava bude mít opět vyšší odbornou školu zdravotnickou (VOŠ). Ta vznikla sloučením obchodní akademie, střední zdravotnické školy a střední odborné školy služeb. Akreditaci však získala jen na obor Diplomovaná všeobecná sestra ve dvouletém či ročním studiu Odznak - DIPLOMOVANÁ PORODNÍ ASISTENTKA. Detailní popis produktu. UPOZORNĚNÍ: K užívání odznaku Diplomovaná porodní asistentka je oprávněn pouze absolvent Vyššího odborného studia tohoto oboru. Půměr odznaku: 33 mm. Upevnění odznaku: špendlí b) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium zahájeno ve školním roce 2003/2004, c) oboru ženská sestra nebo porodní asistentka na st ředních zdravotnických školách, kdy studium bylo zahájeno ve školním roce 1996/1997. (3 Diplomovaná porodní asistentka. Zapsána do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č.96/2004 sb §72 do roku 2020. Praxe. 2001 - 2009 Nemocnice ve Šternberku, Porodnicko-gynekologické oddělení - diplomovaná porodní asistentka

Kurzy a poradenství v těhotenství a mateřství - kurzy

VOŠZ Brno - vyšší odborná škola zdravotnická, všeobecná

Kateřina Tobišková

diplomovaná porodní asistentka; od 1986 zaměstnancem ON Jičín, a.s. od roku 2000 je staniční sestrou gynekologického oddělení. Výjimku mají jen porodní asistentky, které svou odbornou způsobilost získaly do roku 2004, kdy se měnil zákon. Tedy absolventky střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka a následně absolventky tříletého studia na vyšších zdravotnických školách v oboru diplomovaná porodní asistentka Vyšší odborná škola zajišťující výuku v oborech diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná porodní asistentka. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz Po maturitě jsem se rozhodla pro studium Vyšší zdravotnické školy ve Zlíně, obor diplomovaná porodní asistentka. Studium jsem ukončila absolutoriem v roce 1999. Ještě týž rok jsem nastoupila jako porodní asistentka na porodní sál v Praze (Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí), kde jsem pracovala do roku 2004 Nezávislou, samostatnou asociaci porodní asistentky nemají, nejsou ani členy Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Vzdělání asistentky je tříleté na vyšší škole, pro ženské sestry existuje možnost doplnění vzdělání (18 měsíců) a získání oficiálního titulu diplomovaná porodní asistentka

tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších odborných zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. Nejdůležitější změny: zdravotnický asistent se změnil na praktickou sestru, které je umožněn výkon povolání bez odborného dohledu Diplomovaná všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, asistent hygienické služby Vyšší zdravotnická škola suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2, 120 0 Porodní asistentka . Profesní kariéra; Bc. Štěpánka Prošková je registrovanou porodní asistentkou. Odbornou praxi získala v Krajské zdravotní a.s., kde působila jako porodní asistentka na porodním sále, oddělení šestinedělí, IMP a novorozeneckém oddělení a také působila jako gynekologická sestra v privátních ambulancí

Ženské sestry, porodní asistentky: 32321: staniční porodní asistentka (sestra ženská) (SZP) 32322: diplomovaná porodní asistentka: 32323: porodní asistentka (sestra ženská) (SZP) 32324: porodní asistentka specialistka pro ošetřování: 32325: porodní asistentka specialistka pro instrumentování na operačním sále: 3232 Pohřebnictví - zákon o pohřebnictví v souvislostech. 193/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějąích předpisů, a daląí související zákon

MATERNITÉ - Ordinace porodní asistentky v Trutnov

Seznam předmětů podnikání - ZalozFirmu.cz. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravk • tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium první-ho ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, • střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nej

Porodní asistentka: dnešní ceny dávné profese - Kupní Síl

Vystudovala jsem obor Všeobecná sestra v Karlových Varech a poté obor Diplomovaná porodní asistentka v Praze. Získala jsem akreditaci registrované porodní asistentky pro práci bez odborného dohledu. Pracovala jsem jako porodní asistentka na Porodním sále v Karlových Varech, v IVF centru v Praze a po mateřské dovolené na. Lavanya ve své praxi spojila to nejlepší ze základních směrů východní filozofie jimiž jsou ženské tao a tantrické učení, k tomu přidala své odborné znalosti z oboru ženská sestra/porodní asistentka a vytvořila tak unikátní program pro ženy v oblasti ženského zdraví, komunikace a práce s tělem, rozšiřování intuitivních schopností, ženské sexuality a.

KalGyn s.r.o

Dětská sestra verzus porodní asistentka - Zdraví

Prohlížíte články se štítkem Diplomovaná porodní asistentka Školy. Raději vyzkoušejte Timiho - česká virtuální asistentka, která nabízí 300 Kč zdarma. Nové články. Vyhlídkový let balonem je jedinečným zážitkem nejen pro romantiky. Věděli jste, že se dají koupit zlaté mince pouze za cenu zlata Všeobecná sestra (zdravotní sestra dnes zastaralý název), často jen sestra, přičemž muž vykonávající tuto profesi se označuje buď jako všeobecný ošetřovatel, či všeobecná sestra je zdravotnické povolání. Všeobecné sestry jsou společně s dalším zdravotnickým personálem zodpovědné za ošetřovatelskou, léčebnou a následnou péči při akutních či. Ilona Machovjáková porodní asistentka. Iva Špaňhelová, DiS diplomovaná všeobecná sestra. Bc. Lucie Davídková porodní asistentka. Petra Janotová zdravotní sestra. Bc. Eva Chlápková, DiS asistentka jednatele společnosti, administrativa. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc

96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláníc

53-53-7 Diplomovaná porodní asistentka - ošetřovatelství v klinických oborech, gynekologie a porodnictví, psychologie, 53-61-7 Diplomovaná dietní sestra - dle učebních dokumentů, 53-60-7 Diplomovaná sestra pro psychiatrii - dle učebních dokumentů,. Vystudovala obor diplomovaná porodní asistentka. Několik let aktivně působila na porodním sále v nemocnici Brandýs nad Labem. Následně se věnovala ambulantní gynekologicko-porodnické péči v prestižních ambulancích v Praze

Naše zdravotní sestřičky | FertilityPort Prague

O mně - Zuzana Švancerov

intenzivní péþi, ţenská sestra nebo porodní asistentka vystudované na střední zdravotnické škole. V neposlední řadě, pokud sestra vystudovala před rokem 2004 obor tříletého studijního oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšší zdravotnické škole (Zákon 96/2004) s dětmi pracuje od roku 2005 v Motýlku pracuje od roku 2006 Vzdělání Vyšší zdravotnická škola, obor diplomovaná porodní asistentka (titul DiS.) Aktivity ve Studiu Motýlek plavání cvičení dětí s rodiči plavání ve vanách cvičení a plavání těhulek aqua aerobik, cvičení na míčích K.. Který kandidát získá Vaše sympatie? TV Praha Vám představí jednotlivé volební programy a kandidátní listiny politických stran pro komunální volby 2018 Pražského a Středočeského kraje. Pojďme k volbám, je to náš kraj vyšší střední vzdělání ve zdravotnických oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo diplomovaná porodní asistentka, anebo; úplné střední odborné vzdělání ve zdravotnických oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka

Všeobecná sestra - Ošetřovatelství

Ošetřovatelka na I. chirurgické klinice v Praze, později diplomovaná porodní asistentka. Vdaná, dvě děti. V letech 1945-1950 pracovala v Radotíně jako porodní asistentka, přivedla na svět cca 250 dětí. Poté zaměstnankyně OÚNZ, obvodní ženská sestra v obvodě Radotín a přilehlých obcích, prováděla pečovatelské. Přijetí absolventů oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka nebo Dětská sestra bude posuzováno individuálně na základě předložení dokumentů. Po porovnání akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra a akreditovaného vzdělávacího programu předchozíh Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia - diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami Diplomovaný zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra - Zdravotní způsobilost - Úspěšné vykonání stanovených zkoušek ( písemná a praktická část), minimálně 60% u každého předmětu. V případě, že uchazeč neuspěje u jedné ze zkoušek tak další zkoušky nekoná

MEDICAL TRIBUNE CZ > Může porodní asistentka pracovat u

h) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. § 18. Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranář Maminčin odborník Lucie Marková, DiS. diplomovaná porodní asistentka a laktační poradkyně, on-line poradna na www.maternity-care.cz. Novorozenecká žloutenka nemá s jinými typy žloutenek vlastně nic společného, pouze to, že dítě má žluté zabarvení pokožky a očního bělma VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia

Obor Diplomovaná porodní asistentka (5341N003

53-41-N/ 003 Diplomovaná porodní asistentka . Denní studium: Názvy vyučovacích předmětů. studijní obory diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro psychiatrii. (Jarošová, 2006) 1.2 Souþasné vzd lávání v ošetřovatelství Přijetím zákona 96/2004 je možno získat odbornou způsobilost k výkon

-registrovaná porodní asistentka (s oprávněním samostatně vést předporodní kurzy a cvičení pro těhotné a šestinedělky). - RELAX instruktor a hlavní trenér AKAS. Vzdělání: 2005 VZŠ, Most, obor: Diplomovaná porodní asistentka 2014 ZSF JCU, České Budějovice, studijní program: Ošetřovatelství (Porodní asistence Diplomovaná porodní asistentka. Odznak - Diplomovaná porodní asistentka. Cena 500 K č. KOUPIT. SZP - Sloužím zdraví lidu. Odznak - SZP - Sloužím zdraví lidu,smalt. Cena. Diplomovaná porodní asistentka Cvičení probíhají v soukromé gynekologické ambulanci Dr. E. Heidlerové, Terronská 19, Praha 6 Další články k témat

NEDONOŠENÁ MIMINKA: O autorceOdznak - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ PRO URGENTNÍ MEDICÍNUJóga a jógová terapie v Ostravě
 • Kultura zvoncových pohárů.
 • Golf kravaře.
 • Kalibry.
 • Zvětšená krční mandle.
 • Fyzikální vyšetření novorozence.
 • Májové otevřené sklepy 2019.
 • Vysoká děložní sliznice léčba.
 • Nejlepší počítačové hry 2010.
 • Divine kosmetika.
 • Homologovany pruh na celni sklo.
 • Vzp online osvc.
 • Čsfd kubrick.
 • Avent šidítko 6 18m.
 • Ctrl d.
 • Deuter kid comfort 3.
 • Nibiru 2016 česky.
 • Barevný křídový papír.
 • Design fotoalbum.
 • Pyzamovy raj rozarka.
 • Rozestavení 3 5 2.
 • Vypravování náměty.
 • Permanentní makeup obočí stroupky.
 • Měsíčková mast s včelím voskem recept.
 • Atletika znojmo.
 • Pita gyros recept.
 • Jak hluboko tetovat.
 • Lepidlo na sklo obi.
 • Merkava 2c.
 • Zrušení 21/2003.
 • Porucha prostorového vidění.
 • I know what you did last summer text.
 • Pridavna jmena na m.
 • Alergie na kravské mléko wikiskripta.
 • Zarudlá pokožka hlavy.
 • Av receiver 4k hdr.
 • Webkamery ostrava.
 • Husky bora.
 • Moučníky z bramborového těsta.
 • Rozbor básně test.
 • Trpaslík pán prstenů.
 • Bmw x6 motory.