Home

Jehož synonymum

čeština: ·vztažné zájmeno, které uvozuje vedlejší větu přívlastkovou Muž, jenž před chvílí odešel, je můj soused.··uvozující vedlejší větu přívlastkovou afrikánština: wat angličtina: who, which, that arabština: الذي m, التي ž sing., الذين (plurál); (hovorově) اللي finština: joka francouzština: qui. Synonyma online Tezaurus - slovník synonym - synonymum ke slovu. Tezaurus. Na stránce Synonyma Online můžete hledat česká synonyma k zadaným slovům.. Synonyma Online fungují jako Online Tezaurus synonym. Zadáte slovo, ke kterému chcete znát synonyma a Tezaurus vám zobrazí synonyma k zadanému slovu.. Synonyma je možné zadávat, jak s diakritikou, tak i bez diakritiky

jenž - Wikislovní

právu) tvrzení žalobce, jehož pravdivost je podmínkou k odsouzení obžalovaného • vlastnost lexikální jednotky, zprav. slovesa, implikovat ve svém významu určité prvky významové struktury věty (participanty), sémantická valenc Indukce. Ke slovu indukce evidujeme 3 synonym. indukce je synonymum ke slovu dedukce. Odvození; vyvození; vysvětlení; důkaz; dedukce; derivace; Vyvození (logické) úsude Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který.. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování). Jedna češtinářská rada zní - pokud si nejste jistí, zda používáte zájmeno jenž správně, nahraďte ho (dnes beztak častěji užívaným. Inference. Ke slovu inference evidujeme 4 synonym. Synonyma k inference: úsudek, usuzování, vyvozování závěrů, úsudkový řetěze Slovo špekulovat má negativní nádech. Kdo špekuluje, ten vymýšlí složitější způsoby dosažení svého cíle, jehož by bylo možno dosáhnout příměji a tedy má své utajené, asertivně zištné úmysly, jeho jednání může ohrozit prospěch ostatních

Vztažná zájmena Vzažná zájmena uvádějí nebo připojují vedlejší věty vztažné a vyjadřují vztah k zastupovanému objektu. To této skupiny slov patří všechna slova ze skupiny zájmen tázacích, zájmeno jenž, varianty s -ž (kdož, což, jakýž, kterýž) a vztažná přivlastňovací zájmena jehož, jejíž, jehož. Mezi další tato zájmena patří: kdo, co, který. hledat jiné synonymum: » hledán Písně v obleku autor: Šmidrkal Pavel doporučená cena: 190 Kč naše cena:160Kč Rudolf II., císař, jehož čas uplynul autor: Junek Václav doporučená cena:. » charakter a jeho utváření: charakter jako personální složka >> Charakter, považujeme za složku, součást, morální jádro psychiky a osobnosti, jehož podstatou je svědomí (internalizované morální řízení individuálního chování). Vlastnosti charakteru se navenek projevují relativně stálým chováním k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu, k hodnotám, k. Lekce českých synonym obsahující výraz její = jeho a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití jeho ve větách Synonymum slova PŘESTOŽE. Spojku přestože lze nahradit spojovacími výrazy ač, ačkoli, ačkoliv, třebas, třebaže, i když, i kdyby, jakkoli, aniž by se změnil význam vedlejší věty či její druh.. Jedná se o klíčovou část, přestože se to může zdát nepodstatné. Jedná se o klíčovou část, ač/třebaže/jakkoli se to může zdát nepodstatné

Přístavek je větný člen (nikoli věta), jehož podstatou je to, že jiným způsobem označuje totéž co větný člen předchozí (Žije v moravské metropoli, v Brně. Auto jelo pomalu, asi 30 kilometrů za hodinu). Základem přístavkového spojení bývá nejčastěji podstatné jméno Sommeliér je gastronomický odborník, jehož služeb využívají především luxusní restaurace. Specializuje se na nápoje, především na víno a zaměřuje se na kombinace jídel a nápojů. Ochutnává vzorky a posuzuje jejich kvalitu Slovo Kočkopes může mít více významů, obecně jde o výraz užívaný pro cokoliv protichůdného, něco co nejde dát dohromady, jeho synonymem je splácanina.. Kočkopes (seriál) (CatDog) - americký animovaný televizní seriál, jehož hlavním hrdinou je chimérické stvoření se dvěma hlavami a dvěma protichůdnými charaktery. Synonymum nemůže existovat izolovaně: je to vždy alternativa k jinému vědeckému názvu. Vzhledem k tomu, že správný název taxonu závisí na použitém taxonomickém hledisku (což má za následek konkrétní vymezení, pozici a pořadí), jméno, které je synonymem jednoho taxonoma, může být správným jménem jiného. Alegorie (řec. ἀλληγορία - říci jinak), česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném.Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je nezasvěceným skryt a k porozumění vyžaduje nějaký klíč.Alegorie se tím podobá symbolu a do jisté míry i podobenství, jenže její.

Synonyma online Tezaurus - slovník synony

mravnost - (z lat. mos, mores = mravy) - pojem, který má stejný etymologický základ jako morálka a je také používán jako její spíše starší synonymum. Pokusy o podstatné sémantické rozlišení obou pojmů navazují především na morální filozofii G. W. F. Hegela.Jeho rozlišování morálky a m. je fil. význ. doplněním a rozvinutím novověkého principu morálního. Podobně jako Afghánistán, jehož nejsilnější vláda byla v poslední době paradoxně ta komunistická, a stejně zdaleka neovládala celou zemi. Nemluvíme tu o pádu Jemenu z fáze centrálně fungujícího, byť chudého státu do nějakého marasmu. Rozvrat v Jemenu v různých formách vlastně nikdy nepřestal, vysvětluje Tureček. Dům módy - synonymum luxusu Koupit vstupenky 1. Obchodní účel měl ale i dům předešlý na jehož parcele stojí současná stavba. Kdysi se tu nacházel dům zvaný U Kominíků, nebo také U Nigrinů. Na konci devatenáctého století byste v jeho prostorách mohli navštívit i kavárnu. Neboť jsme na lukrativní adrese, v. Model R 1250 RT dostal nový vzhled, komplexně bohatší standardní výbavu a četná technická vylepšení pro dosažení zcela nového zážitku z jízdy. Jako rychlý cestovní motocykl s bezkonkurenčním motorem BMW s technikou ShiftCam disponuje působivým výkonem napříč celým spektrem využitelných otáček. Harald Spagl, projektový manažer Nové BMW R 1250 RT. Pod pojmem dryák si dnes představíme nápoj nebo lék, který nechutná dobře a je charakteristický problematickými účinky, pod termínem dryáčník zase někoho, na koho se nemůžeme spolehnout a komu se nedá věřit. Dříve tomu ale bylo jinak: dryák býval pokladem potulných léčitelů, kteří s ním putovali od města k městu

pouliční směska (o psovi, jehož plemeno se nedá identifikovat) stavěcí: lovecký stavěcí pes stavěč: strážní: moskevský strážní pes (psí plemeno) tvrdý: mysl. tvrdý pes nevhodný pro výcvik: velký: astron. Velký vůz/ pes /medvěd: vodit: vodicí pes (pro slepce) aportovat: učit psa aportovat: aportovat: aportovací pes. Nespatřily však toužebně očekávaného dříve, než se všickni námluvníci vypořádali. Bylo ode mne hanebné, podlé, že jsem toužila nahlédnouti do psaní, čisti je. Přestal být bohem a stal se mužem, po kterém se touží, vzdychá, šílí. Ty, neprovdaná, máš touž bolest jako já, která mám muže, jehož miluji Podrobnosti o synonymu úsudek - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu

synonymum seznámit - synonyma Seznámit se dá zkrátka všude: v MHD nebo ve vlaku, v posilovně, na festivalu, na koupališti, v obchodním centru, na pracovišti, Káva Lamplota - prvotřídní kvalita! | Vstupenky na Dávat vědět světu a známým, že nikoho nemá, nebo že se chce s někým seznámit. Člověk rovněž může. Demokracie má být vláda lidu, kterým dává prostor pro vyjádření jejich vlastního postoje a názoru. Jedná se o svobodný politický systém, jehož úkolem je ochraňovat své občany - právě na úkor státu. (v socialismu to bylo naopak, tam se zase stát chránil na úkor občanů) Jenže, co je to kapitalismus Podrobnosti o synonymu pokrytec - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu vymaštěnec, vymaštěnej => člověk, jehož intelekt poznamenala konzumace drog vč. alkoholu hodit bok => zatancovat si kolča => coca-cola vopruzov => škola vytlemenda => vysmátý člověk meloun => milion bulvit => koukat se hustě sviští => skvělý namastit => napsat načumovat => nahlížet házet bulvou => dívat se na někoh

Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků Hyperonymum je nadřazený pojem. Hyperonymum je nadřazený lexém pro celou třídu hyponym.. Ke slovu jablko jsou hyperonymy například slova ovoce, předmět nebo potravina.. Ke slovu láska mohou být hyperonymy slova cit nebo vztah, tedy ke každému z významů nebo významových odstínů slova může být jiné hyperonymum (jiná hyperonyma).. Opakem hyperonyma je hyponymum Fext (též fekst či fest, asi z německého fest, pevný, podle nezranitelnosti) je lidové označení pro člověka, jehož ostatky se po smrti nerozložily, jen seschly a setrvávaly v neporušené podobě. Nový!!: Synonymum a Fext · Vidět víc » Flek. Flek může být. Nový!!: Synonymum a Flek · Vidět víc » Folksonomi Internet, synonymum: kyslík. Posted on 9. 11. 2019 27. 11. 2019 by . internet proměnil v masovou sbírku informací a online mushingu v jehož čele stojí elektronika. Společnost se dnes chová, jako by byl internet kyslík. Nemohou bez něj žít, nemohou bez něj dýchat, protože jsou závislí na sledování toho, co dělají. Jen se přiznejte, že když se řekne slovo výlet, vybaví se vám nějaký hrad. Je to logické, protože bez pořádného hradu u nás pořádný výlet vymyslíte jen těžko. Může za to už Karel Hynek Mácha, který začal obcházet jejich zříceniny a psát o nich, a může za to Klub českých turistů, který staré hrady..

Toaleta AquaClean Mera - synonymum svěží čistoty. AquaClean Mera, nová toaleta značky Geberit, která se právě objevuje na trhu, dostala své jméno podle řeky, která pramení pod jedním z vrcholů východních Alp: název tak, stejně jako vizuály, které ho na cestě ke spotřebiteli doprovázejí, evokuje svěžest a očistnou. Synonymum pro svůdce . Proslavil se ale především jako dobrodruh a muž, jehož jméno je synonymem pro svůdce. Zasloužilo se o to jeho nejvýznamnější autobiografické dílo Dějiny mého života, ve kterém popsal svá četná milostná dobrodružství LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY. schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26.

intence - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Dobrý večer, přicházím s dotazem ohledně devíti slov, u kterých nemám problém najít jejich synonymum, ale jejich původ nebo vznik dohledat nemohu. Jedná se o tato slova: dekl, lajntuch, morka, cejchy, šnuptychl, babónět, čmák, tumlovat se a štok. Předem Vám děkuj
 2. Řím - Příjemný vzled a kultivovaný projev Franca Nera, jehož průzračně modré oči vždy přitahovaly zástupy žen, objevil pro stříbrné plátno režisér John Huston. Na něm byl Nero později nesčetněkrát kovbojem, banditou, hrdinou i padouchem. Slavný herec, dobře známý i v Čechách, si zahrál ve více než 150 filmech, z nějslavnějších titulů jmenujme Den sovy.
 3. Zdá se, že letošní horko vydatně podporuje hysterii a přepjatost všeho druhu. Příští rok se u příležitosti pádu železné opony, berlínské zdi a tak dále knižní veletrh v Liu odehraje ve znamení české literatury. Veletrhu má předcházet Rok české kultury, v jehož rámci se bude v lié opeře konat koncert českých interpretů
 4. synonymum, násilí, láska spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991. O lásce, O lhostejnosti Žárlivost je vlastně násilí, jehož obětí je láska..
 5. V našich návodech k obsluze najdete informace např. k používání, k bezpečnosti, k zahájení provozu, k technickým údajům, k příslušenství a informace k likvidaci. Často i ve více jazycích v jednom návodu k obsluze. Často se pro návod k obsluze používá také synonymum jako návod k použití nebo příručka uživatele
 6. Přehnané, nadměrné používání moci, které zaměstnanci vnímají jako stupňující se nátlak a v jehož důsledku jednají v rozporu se svými potřebami, brání dosažení úspěchu místo toho, aby ho podporovalo. Takoví lidé pak nejsou produktivní a měli by odejít nebo změnit své způsoby

indukce - slovník synony

Jednak je samozřejmě velkou otázkou, do jaké míry má Veřejný ochránce práv, jehož primárním úkolem je, jak jsme již řekli, chránit osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, iniciovat průzkumy, které se vztahem občan - instituce nijak nesouvisej Živočich, jehož končetiny jsou zakončeny jedním až čtyřmi kopyty. Např. koně, prasata, přežvýkavci aj. Srovnej Lichokopytník. synonymum (ang. synonym) Každé ze dvou nebo více vědeckých jmen stejné úrovně užitých k označení téhož taxonu Dnes je slovo Moira synonymum pro inteligentní oděvní systém, jehož základní součástí je funkční prádlo. Veškerá výroba probíhá v České republice, od výzkumu, přes návrhy, až po realizaci. web výrobce. Cyklo oblečení výprodej To je synonymum pro bohatsví, luxus a ropu. Spojené arabské emiráty. To je synonymum pro bohatsví, luxus a ropu Možná k tomu přispívá i staré pravidlo oko za oko, zub za zub, jehož stopy v tamních zákonech najdeme. Kromě bezpečí, turisté obdivují panenskou čistotu exkluzivních center velkých měst a útulné pláže.

Zájmeno jež, jenž, již, jíž - skloňování Jsem copywriter

 1. Co je parfém? Označení parfém se v češtině vžilo jako synonymum pro vůně a voňavky všeho druhu, ve skutečnosti se ale jedná o vůně s největším podílem vonných olejů. Různé zdroje uvádí rozpětí mezi 15 a 40 procenty, ve většině parfémů ale najdete 20 - 30 procent vonné kompozice.Parfémy mají v porovnání s jinými vůněmi hustší konzistenci, a proto.
 2. Penze se stává pro hodně Čechů synonymem a hrozbou chudoby. Kolem 61 procent důchodců jen tak tak vyjde s důchodem, uvádí výzkum, jehož výsledky v pondělí zveřejnila společnost Alternativa 50+. Současně stále více lidí je nuceno odcházet do předčasného důchodu
 3. 12.1 Vypište z výchozího textu synonymum slova nesmělost. 12.2 Vypište z výchozího textu přídavné jméno, které je v textu užito ve významu 13.4 Žánr avantgardní poezie delšího rozsahu využívající asociací, jehož kompozice se nesoustředí na rozvíjení jednoho tématu, ale je polytematická, se nazývá *****
 4. Bidlo je zařízení na tkacím stroji, jehož hlavní funkcí je příraz útku k hotové tkanině. Příraz útku je umožněn kývavým pohybem bidla mezi brdem a koncem utkaného zboží
 5. ipočítačů, kde měl Intel dříve velkou výhodu. S úspornými procesory Ryzen 4000U s architekturou Zen 2 se mu však daří zaujmout stále více výrobců
 6. Vymyslel jsem frázi Lorem ipsum. Dnes ji používá půlka světa. Pomáhám prodávat. Na Internetu. Školím. Za to mě platí. Tajně obdivuju Zmikunda
 7. Dezinformace je synonymum alternativy, píše Aktuálně Vyžlíku, asi fšici kromě tebe vědí že se jedná o toho jehož jméno tu nesmíme napsat. Zkus to sám a uvidíš že se nedočkáš ani obligátního sdělení o schválení komentáře a proto tu taky ona osoba píše pod mnoha nicky. V celé kráse a pod pravým jménem.

inference - slovník synony

Hodnocení produktu: 92% (370 recenzí). Eau Fraiche Man - toaletní voda s rozprašovačem 100 ml. Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému.. Revoluční koncept hodinek. Hlavní vizí pro vznik modelu byla představa hodinek, které nejsou tak křehké, jako ty, které se dosud prodávají na trhu a nerozbijí se po pádu na zem.První hodinky Casio G-Shock se dostaly do prodeje v roce 1983 po dvouletém vývoji, kdy bylo vyrobeno přes 200 experimentálních prototypů Bondáž (doslova poddanství, nevolnictví, područí, otroctví, synonymum pro sadomasochistické praktiky) můžeme definovat jako omezení pohybu nebo aplikaci jisté míry bolesti, ponížení či pokoření osobnosti způsobem, který někteří lidé pokládají za erotický nebo sexuálně uspokojující Synonymum pro pojem rodinná farma. Stříbrnou příčku v soutěži Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku 2018 vybojoval statek rodiny Hatlákových z Meziboří na Žďársku. Výsledky tohoto klání byly vyhlášeny na konci loňského roku v rámci slavnostního večera v pražském Divadle ABC Ombudsman — synonymum pro politický aktivismus. 11. 6. 2019. Ve zprávě ombudsmanka veřejnost seznámila s výsledky dotazníkového šetření, jehož se účastnily bezmála dvě tisícovky respondentů z takzvané LGBT komunity. Cílem bylo zjistit, citujme: s jakými problémy a překážkami se LGBT osoby v posledních pěti.

spekulovat - ABZ slovník českých synony

 1. Recenze krytu LOVE MEI Powerful: Synonymum odolnosti s elegantním designem. Recenze. Vratislav Holub 8. 11. 2020. 0 . Na krytu se nachází speciální knoflík, s jehož pomocí můžete režimy bez jediného problému přepínat. Osobní zkušenost Instalace krytu
 2. [1] První doklad je z r. 1894 z díla M. A. Šimáčka Jiný vzduch, s. 150. [2] Čeština přejala ovšem z několika významů latinského slova ambitio pouze jeden. Ambitio totiž znamená i ‚obcházení',‚obcházení s prosbou, ucházení se', ‚usilování, úsilí, touhu' apod. [3] Tím není ovšem řečeno, že by i v beletrii, v umělecké kritice apod. muselo vždy.
 3. Samozřejmě je to synonymum pro slovo píča. V zeměpisu najdeme Kundu zde (město a řeka v Estonsku) a Kundu tam (etnikum na hranicích Zimbabwe, letiště v Západním Bengálsku či v Pensylvánii). Kunda je i jméno kováře, který daroval Buddhovi jídlo, jehož následkem údajně Buddha zemřel
 4. Hlavní rozdíl mezi ynonymem a eufemimem je ten ynonymum je lovo nebo fráze, která znamená přeně nebo téměř totéž jako jiné lovo nebo fráze ve tejném jazyce a Eufemimu je neškodné lovo nebo výraz používaný míto toho, které může být hledáno urážlivým. ynonymum ynonymum je lovo nebo fráze, která znamená přeně nebo téměř totéž jako jiné lovo nebo fráze ve.

Vztažná zájmena - webzdarm

Stejně jako v jiných oblastech, i v případě řešení kuchyňského prostoru a nábytku existují trendy a jejich představitelé. V určitých obdobích jsou v oblibě ty či ony materiály, jejichž používání je vyloženě trendové a nebo naopak přetrvá a takový materiál se pak stane například synonymem modernosti a aktuálnosti. Jedním z takových je kov, v jehož. V současné době se pod termín satanismus řadí spousta směrů, které se ideologicky vymezují proti křesťanství, jehož je satanismus přímým protikladem. Satan, podle kterého vznikl název, byl původně anděl, poté se však vzbouřil a stal se nepřítelem Boha a Ježíše Krista - tedy protikladem dobra a synonymum zla Versace Eau Fraiche Man - EDT 100 ml pro muže Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra

uplynout - ABZ slovník českých synony

 1. Jako synonymum pro umrtvení veškerého veřejného života, zavřené lokály, zákazy večerního vycházení. že vůči nemoci nejsou ani nijak zvlášť imunní, a mohou ji tedy šířit dál. Institut, na jehož doporučení slyší i německá vláda, proto navrhuje dělit třídy a zavádět povinné nošení roušek i během.
 2. Existuje synonymum pro domácí mazlíčky ? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Existuje synonymum pro domácí mazlíčky ?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 3. Slovo alchymie má pro dnešní dobu zvláštní zvuk. Zvláště v Čechách je to téměř synonymum pro dobu Rudolfa II. Naprosté většině lidí se nyní vybaví film Císařův pekař a pokusy získat zlato ze švestek nebo rozbíjením atomu olova na kovadlině. Kdo by té touze nerozuměl. Žlutý kov byl symbolem nejen bohatství, ale také věčnosti, trvanlivosti a [
 4. jenž. 14. 2. 2013 . j enŽ se skloŇuje jako on, ona, ono, oni, ony, ona + Ž. synonymum: kterÝ, kterÁ, kterÉ, kteŘÍ, co rod muŽskÝ. rod ŽenskÝ. rod stŘedn

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

expand_more Globalizace je proces, jehož vývoj můžeme, a de facto musíme, regulovat. more_vert. open_in_new Link to statmt.org; warning Request revision; It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.. - anizodontní - synonymum pro chrup - heterodontní. - heterodontní (ang. heterodontic) - chrup s různě utvářenými zuby (řezáky, špičáky, stoličky). - homodontní - chrup skládající se pouze z morfologicky stejných zubů. - izodontní - synonymum pro chrup - homodontní. - thecodontní - synonymum pro chrup - alveolární Synonymum je emise. exogenní (vnější) síly, činitelé - pro formování zemského povrchu čerpají energii převážně ze zdrojů mimo Zemi, zejména ze slunečního záření, dále přitažlivosti Měsíce a Slunce, zemské gravitace a rotace. Mezi exogenní činitele patří: voda, vítr, ledovce, gravitačíní procesy, živé. synonymum zcela nahradilo výklad). Výklady významu jsou jednotnější nežli v PSJČ , členění polysémních struktur je systematičtější. V rámci exemplifikace SSJČ upřednostňuje funkčnost konstruovaných typických minimálních kontextů před citátovou autentičností

Výkladový slovník.. Zde uvádíme jen stručný výklad pojmů, který si právě pro stručnost svou nezaslouží vlastní stránku, neboť takový stručný výklad by stál za starou Belu, zlámanou grešli, starou bačkoru, stránka taková byla by pahýlem, možná dokonce i opravdovým hýlem.... Nenaleznete-li zde hledané heslo, a máte přitom neodbytný pocit, že jste jej. Slovník spisovného jazyka českého. Za vedení. B. Havránka (hlavního redaktora), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky. zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV tvrdohlavost aj.), jehož pudový základ podle psychoanalytiků souvisí s vazbou libida (viz) na anální oblast, resp. na anální (řitní) • druhé stádium vývoje dětské sexuality (po orální fázi) ANALOGIE • shoda, obdoba, podoba • druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých jejich vlastnost

Jehož vs. něhož: kdy použijeme tvar začínající na j- a kdy tvar začínají na n-? Bez předložky používáme vždy tvary začínající na j-. Pokud předchází předložka, používíme tvary začínající na n-. Kamarád, jehož rodiče mi pomohli. vs. Kamarád, bez něhož bych to nezvládl Když rčení říkáte, nejspíše ani nepřemýšlíte nad jejich významem nebo nad tím, jak ono dané rčení zrovna vzniklo. Poodhalili jsme pro vás roušku historického tajemna a nyní máte jedinečnou možnost zjistit, co vlastně znamená, když jste z něčeho jelen, děláte něco o sto šest, pošlete někoho do háje nebo máte máslo na hlavě Objektivita je nezbytnou podmínkou výzkumu, jehož výsledkem mají být reprezentativní data. Od výzkumníka se očekává, že průběh výzkumu a internpretaci nebude ovlivňovat vlastními postoji, názory či přáním ohledně samotných výsledků. což je další synonymum pro hlupáka. Zu - 11. prosince 2018: 2 0 Latinský název - Leptobotia mantschurica Synonymum - Český název - Sekavec mandžuský Objeveno - Kmen - Chordate (Strunatci) Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví) Řád - Čeleď - Cobitidae (sekavcovití) Podčeleď - Cobitinae Původ - Čína, sever Asie Popis - Torpédovité tělo, jehož barevný.. Módní a elegantní, zároveň však pohodlné spodní prádlo - to je populární značka Intimissimi, která je na trhu už přes dvacet let. Jak už bylo zmíněno, obchod je zaměřen na všemožné druhy spodního prádla, ať už kalhotky a podprsenky, najdete zde však také pyžama a noční košile. Nenechte se však zmást, na své si zde přijdou i pánové, mohou zde totiž.

Bezúhonnost synonymum. Podobné výrazy k synonymu bezúhonnost. bezúhonnost. neporušenost Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v. Člen synonymum. člen. Synonyma člen: příslušník, část, součást, jednotka, složka, prvek, element, článek, sčítanec Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné.

Vánoční stromek z Tichého oceánu - Zahradacentrum

Charakteristika. Gentrifikace je proces, který se objevuje hlavně v prostředí velkých měst ve vyspělých státech. Jde o přesun obyvatelstva do nově opravených obytných míst v bývalých dělnických čtvrtích v centru města Statek, jehož spotřeba klesá v důsledku růstu důchodu. Makroekonomie. Ekonomická analýza zabývající se chováním ekonomiky jako celku se zaměřením na produkt, důchod, cenovou hladinu a nezaměstnanost. Synonymum úrovně uspokojení všech členů společnosti. Spotřebitel

Ariocarpus retusus ScheidwMezinárodní den kuchařů

je to patvar, jehož obsahový význam se teprve formuje podle představ uživatelů, kteří se nedokáží přesně a výstižně vyjádřit v češtině (Zaslal: Jiří) Je to patvar. I na IT fórech jsou dva tábory. Jeden tábor říká, že jde o synonymum funkce synonymum / 3. query. type Hledat R 1. Články / Všechna témata. topic.

A i když má tradiční český porcelán, třeba ten se značkou Thun, ve světě zaslouženě skvělý zvuk, dávno to už není jen synonymum pro hrníčky a talíře. Pokud vás tahle nejušlechtilejší forma keramiky, která v sobě kloubí tvrdost a křehkost, baví, můžete se nechat inspirovat tak trochu jinými výrobky, které jsme. Na tři roky byl do druhu T. kielanae řazen také taxon Minotaurasaurus ramachandrani jako jeho mladší synonymum. V letech 2016 až 2017 byly však publikovány dvě stěžejní studie o podrobném výzkumu mozkovny rodu Tarchia a Minotaurasaurus byl opět označen za odlišný rod i druh ankylosauridního dinosaura Později byla socha umístěna v hale karlovarského muzea (1985 až 2000) a od r. 2001 je opět na Vřídelní kolonádě. Autorem je Vincenc Pilz. Socha byla zakoupena v r. 1879 z pozůstalosti Adolfa Fernkorna, v jehož slévárně byla patrně odlita. Hygie je v nadživotní velikosti, v klasicistním slohu, materiálem je litina Sněžnice matná (Boreus hyemalis, synonymum Boreus hiemalis) je hmyz, o jehož způsobu života máme velice málo spolehlivých údajů, stejně jako o způsobu života ostatních druhů čeledi sněžnicovití. Je aktivní v zimě - odtud české rodové jméno Pokud necháte na vlněném koberci stát nábytek delší čas, vlna se během následného vysávání zase narovná, na rozdíl od akrylu, jehož vlákno se zlomí. Koberce z kvalitní vlny obsahují hodně tuku, což zaručuje ochranu proti zašpinění. Navíc jsou antistatické, nepřitahují prach a jsou nehořlavé

jeho - synonym

Versace Man Eau Fraiche EdT 200ml M Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra.Donatella Versace Pánská vůně Versace míří k silnému a sebevědomému muži, který má rád luxus a orientuje se v aktuálních módních trendech Definice Pohádka je nepříliš dlouhý literární útvar, jehož podstatou je vyprávění s dobrým koncem, většinou je v ní kouzlo či nadpřirozená bytost. Bývají nadčasové, nemívají konkrétní dějiště. Většina pohádek je pro děti a tomu je přizpůsoben i jejich jazyk. Některé pohádky byly původně pro dospělé (Tisíc a jedna noc, pohádky bří Grimmů. Forex slovník pojmů na portálu FXstreet.cz patří k těm nejrozsáhlejším slovníkům v oblasti tradingu v českém a slovenském jazyce. Obsahuje 3000 pojmů Ombudsman — synonymum pro politický aktivismus. Když se podíváte na stránky Veřejného ochránce práv, zjistíte, že jeho cílem je chránit osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo pokud jsou úřady nečinné

Přestož

Versace Man Eau Fraiche EdT 200ml M Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra.Donatella Versace Pánská vůně Versace Versace Pánská vůně Versac Synonymum amfifilní. Látky mající současně hydrofilní i hydrofóbní vlastnosti. Jedná se o látky s mimořádnou biologickou důležitostí. Jsou součástí buněčných membrán a vytváří rozhraní mezi lipidovou a vodní fází. Druh lipoproteinu, jehož zvýšená koncentrace je považována za nezávislý rizikový faktor.

Těsně minula sloup a havarovala do mostku | Krimi Plzeň

Internetová jazyková příručka: Psaní čárky ve větě jednoduch

Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra. Donatella Versace Pánská vůně Versace míří k silnému a sebevědomému muži, který má rád luxus a orientuje se v aktuálních módních trendech Hodnocení produktu: 92% (372 recenzí). Eau Fraiche Man - toaletní voda s rozprašovačem 100 ml. Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Eau Fraiche Man představuje poctu modernímu muži, kterému..

Kdo je to Sommelier? Co znamená slovo, jaký má význam? Profes

Nostradamus a jeho život. Nostradamus se narodil buď 14. nebo 21. prosince roku 1503 v Saint-Rémy-de-Provence v jižní Francii, kde je mimochodem dosud neustále dochován dům.Michel de Nostredame (alias Nostradamus) pocházel z početné rodiny. Jeho otec Reyni?re de St-Rémy (obchodník s obilím) a matka Jaume de Nostredame (notářka) měli celkem nejméně devět dalších potomků Versace Man Eau Fraiche EdT 100 ml . Versace Man Eau Fraiche EdT 100ml Muž Versace - to je synonymum pro svůdnou eleganci. Versace Man Eau Fraiche představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra.Nová pánská vůně Versace míří k silnému a sebevědomému muži, který má rád luxus a orientuje se v aktuálních módních trendech

odvozena od termínu etnografi e, za jehož synonymum je považován. Etnografi e pak je defi nována v prvé řadě jako národopis, lidopis, tj. kulturněhistorický vědní obor za-bývající se studiem lidové kultury; soubor sběratelských aktivit těsně spjatých s muze Toto přídavné jméno je nejvhodnější jako synonymum pro slovo plachý. Antonym v tomto případě je rozhodující. Ukažme příklady s opačným významem: Vstoupil do šéfovské kanceláře a snižoval oči, plašivě si vzpomněl na slibovanou dovolenou Erotika (z řečtiny ερως (i ερος) - erós - láska, touha), někdy též erotismus, je v základním významu označení pro projevy erótu, tedy erotické lásky. V jazykové praxi se někdy používá jako přibližné synonymum pojmu sexualita, jehož roli před zkonstruováním pojmu sexuality plnilo. Někdy se... >> —— alimenty soude u přiza výživ v dítěti či eschop uu rodiči, jehož plátce u je rodič, který je e uá v trval pči; (ali uetárí = potraviový); alkovna přístěek bez oka za závěse u, přístupý z hlaví uístosti; - viz cimr

Kočkopes - Wikipedi

Carlos Saura - synonymum pro oslavu tance, hudby i života Osmdesátá léta znamenala pro režiséra, jehož silně ovlivnil mimo jiné argentinský spisovatel Jorge Luis Borges, období značných protikladů. Začalo v roce 1981 Zlatým medvědem za snímek Rychle, rychle, vrcholilo umělecky i komerčně trilogií Krvavá svatba. Vánoce, synonymum hojnosti a štědrosti, a to zejména v kuchyni. Vánoční vaření a pečení ale nemusí nutně znamenat výčitky svědomí a noční můry o váze po Novém roce. Program Zdravá 5, která učí děti ve školách a školkách, jak správně přistupovat k jídlu, připravila netradiční štědrovečerní menu, do jehož přípravy se rádi zapojí i malí kuchtíci Vypočtěte povrch pravidelného šestibokého hranolu, jehož podstavná hrana a = 12cm a boční hrana b = 3 dm. Úhly šestiúhelníku Vypočítejte vnitřní úhly šestiúhelníku, jestliže velikosti úhlů tvoří aritmetickou posloupnost a nejmenší úhel má velikost 70°. n-úhelník I Notifikace je synonymum pro oznámení nebo upozornění. 4G/LTE je síť umožňující nejrychlejší datové přenosy a nejspolehlivější hlasové služby.Ve Vodafonu pokrýváme 4G LTE internetem 99 % obyvatel ČR. Naše datová síť vyhrála dokonce v nezávislém testu kvality ve volání i mobilních datech a získala certifikát Best in test od firmy P3 communications

Probiotika z pohledu praktického lékaře – kmeny bakteriíPlynová pistole Ekol Agent černá calKdo je to Deklarant? Co znamená slovo, jaký má význam? Různé

Vypočítejte objem a povrch devítibokého jehlanu, jehož podstavě lze vepsat kružnici o poloměru ρ = 7,2 cm a jehož boční hrana s = 10,9 cm. 11-boký hranol Vypočítejte povrch pravidelného jedenásťbokého hranolu, pokud obsah jeho podstavy je 58cm2, hrana podstavy je dlouhá 6cm, výška hranolu je 21cm; Vypočtěte 1 Bazarové zboží není synonymum podřadné kvality 23.11.2019 Pod pojmem bazarové zboží si někteří lidé představí opotřebované zboží, jehož kvalita není nic moc. V některých e-shopech to tak skutečně může být. U nás však tomu tak není. Naše bazarové zboží je kvalitní a vůbec není opotřebované Muž VERSACE - to je synonymum pro svůdnou eleganci. VERSACE MAN EAU FRAÎCHE představuje poctu modernímu muži, kterému nechybí charisma a sebedůvěra. DONATELLA VERSACE Nová pánská vůně VERSACE míří k silnému a sebevědomému muži, který má rád luxus a orientuje se v aktuálních módních trendech. Pro.

 • Zmlazení broskvoní.
 • Yamaha tenere 700 parametry.
 • The tyger william blake summary.
 • Původní obyvatelé austrálie jsou černoši.
 • Projekty pro mateřské školy.
 • Matera 2019.
 • Lehký tvarohový dort s ovocem.
 • Kráska a zvíře soundtrack 2017.
 • Prostituce dokument.
 • Výskyt rakoviny tlustého střeva ve světě.
 • Valyrian translator.
 • Jak poznat démona.
 • Zuš ceník.
 • Otevřené kódování diplomová práce.
 • Červenka obec.
 • Německy prosím.
 • Buspiron spc.
 • Alkoholový záchvat.
 • Jihlavský pravoslavný kalendář.
 • Přírodní šampony na vlasy.
 • Fauna české republiky kniha.
 • Regulátor tlaku vzduchu ke kompresoru.
 • Okem boha hora diskuze.
 • Židovství bůh.
 • Whatsapp nelze se pripojit.
 • Lufa na tělo.
 • Jelení obora kvilda.
 • Smackdown cz dabing.
 • Marineland francie diskuze.
 • Sisalový terč winmau blade 5.
 • Stříbrné jezero opava akce 2017.
 • Cestne prohlaseni do vezeni.
 • Rýže která se nerozvaří.
 • Honda civic 2.2 i ctdi prodej.
 • Plesnive plavky.
 • Křečové žíly komplikace.
 • Zaanse schans skanzen.
 • Měření elektrického výkonu.
 • Časopis na cestu.
 • Břevnovský klášter akce.
 • Masakr v my lai.